Ročný prehľad faktov a štatistík o treste smrti v 2013

Dve krajiny, Irán a Irak  zapríčinili nárast  počtu popráv za  minulý rok,  čo je v rozpore s  celkovým trendom smerom k zrušeniu trestu smrti. Alarmujúci počet popráv vykonávaných izolovanou skupinou krajín v 2013 viedol k tomu, že bolo popravených takmer o 100 ľudí viac ako v roku 2012, čo predstavuje nárast o 15%.

 

 

 V minulom roku bolo vykonaných 778 popráv, čo je nárast oproti roku 2012 (682 vykonaných popráv). Táto štatistika však nezahŕňa Čínu, ktorá údaje o počte vykonaných popráv drží v tajnosti.  Aj keď je skutočný rozsah používania trestu smrti v v tejto krajine neznámy, podľa Amnesty International  tu bolo v minulom roku popravených  tisíce ľudí.

Významný nárast popráv sme videli v Iráne a Iraku. Počet oficiálne potvrdených popráv sa v roku 2013 v Iráne zvýšil na 369, čo ho radí na druhé miesto. Toto číslo pravdepodobne nie je konečné. Dôveryhodné zdroje dokumentujú ďalších najmenej 335 vykonaných popráv. Irak dal popraviť najmenej 169 ľudí, čo predstavuje nárast o 30% v porovnaní s rokom 2012. “Zabíjanie štátom v Iraku a v Iráne je hanebné. Štáty, ktoré vykonávajú trest smrti, sú na nesprávnej strane dejín a sú fakticky izolované,“ povedal Salil Shetty, generálny tajomník Amnesty International. Štvrté miesto patrí Saudskej Arábii (79), nasledujú USA (39) a Somálsko na šiestom mieste (34). Ku koncu minulého roka bolo najmenej 23,392 ľudí v celách smrti.

Jeden krok späť, niekoľko krokov dopredu

Trest smrti obnovili krajiny, ktoré trest smrti nevykonávali dlhší čas ako Indonézia, Kuvajt, Nigéria, Vietnam. Napriek tomuto kroku späť, za posledných 20 rokov dokumentujeme stabilný pokles počtu krajín vykonávajúcich trest smrti. Tento progres bol vidieť vo všetkých regiónoch aj minulý rok.

Krajiny ako Pakistan, Gambia a Spojené arabské emiráty, ktoré v 2012 popravovali, minulý rok nevydali žiaden rozsudok smrti. Bielorusko tiež upustilo od trestu smrti, čo znamená, že Európa a stredná Ázia boli prvýkrát od roku 2009 regiónmi, kde sa nepopravovalo. V roku 2013 vykonávalo trest smrti 22 krajín, čo je o jednu viacej ako v roku 2012, ale o štvrtinu menej ako desaťročie dozadu (28 krajín). Celkovo 140 krajín, teda dve tretiny sveta zrušili trest smrti v zákone a aj v praxi.

Dlhodobý trend je jasný – trest smrti je záležitosťou minulosti. Vyzývame vlády, ktoré zabíjajú v mene spravodlivosti, aby zaviedli moratórium s cieľom zrušenia trestu smrti,“ povedala Jana Malovičová, riaditeľka Amnesty International Slovensko.

Mnohé krajiny popravovali v tajnosti. V niektorých prípadoch obete, členovia rodiny a ich právnici neboli vopred informovaní o chystaných popravách. Dialo sa tak v Indii, Japonsku či Malajzii. Popravy mladistvých dokumentujeme v Jemene a Iráne. Vedené procesy vo väčšine prípadov neboli v súlade s medzinárodnými štandardmi spravodlivého súdneho procesu. Metódy mučenia na vymoženie priznania sa používali napríklad v Afganistane, Iráne, Pakistane a Severnej Kórei.

Verejné popravy sa konali v Iráne, Severnej Kórei, Saudskej Arábii a Somálsku. Rozsudok trestu smrti padol aj v prípadoch, ktoré neboli smrteľné, ako prípady krádeže (Keňa, Sudán), trestných činov spojených s drogovou činnosťou (Ázia a Blízky východ), ekonomické trestné činy (Čína, Severná Kórea), cudzoložstvo (Saudská Arábia) či rúhanie (Pakistan).

Regionálny prehľad

Stredný východ and Severná Afrika

V tomto regióne bolo vykonaných najmenej 638 popráv v 6 krajinách. Len tri krajiny, Irán, Irak a Saudská Arábia sú  zodpovedné za 80% všetkých potvrdených popráv v regióne. Saudská Arábia popravila troch mladistvých, v rozpore s medzinárodným právom. Dokumentujeme aj pozitívny vývoj. Prvýkrát za tri roky nebol nikto popravený v Spojených arabských emirátoch a počet vykonaných trestov smrti klesol v Jemene.

Kontinent Afrika

Len 5 krajín popravovali: Botswana, Nigéria, Somálsko, Južný  Sudán and Sudán. Tri krajiny, Nigéria, Sudán a Somálsko sú zodpovedné za viac ako  90 percent popráv v minulom roku. Strmý nárast v používaní trestu smrti bol  Somálsku, 6 v roku 2012, minulý rok 34 popráv. Polovica z nich bola vykonaná v poloautonómnej oblasti Putland voči členom  vojenskej skupiny Al-Šabáb.  Nigéria zas vykonala trest smrti v minulom roku prvýkrát po 7 rokoch. Na kontinente sme zaznamenali aj progres smerom k zrušeniu trestu smrti. Ghana, Sierra Leone či Benin urobili významné kroky na zrušenie trestu smrti, či už zmenou ústavy alebo trestného zákonníka.

Severná a Latinská Amerika

USA boli jedinou krajinou, ktorá vykonávala popravy. V roku 2013 to bolo 39 (o 4 menej ako v roku 2012). Iba 9 štátov popravovalo, čo predstavuje ten istý počet ako rok predtým. Texas ako jediný štát je zodpovedný za takmer polovicu týchto popráv (41% ). Osemnástym štátom, ktorý zrušil trest smrti sa stal Maryland.  V Latinskej Amerike a v Karibiku sa vykonalo 15 popráv, za čo sú zodpovedné štyri krajiny.  Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v troch krajinách tzv. väčšieho Karibiku, Grenade, Guatemale and na ostrove  sv. Lucie – cely smrti boli prázdne prvýkrát odkedy Amnesty International začala evidovať tresty smrti v roku 1980.

Ázia

37 popráv bolo vykonaných v desiatich krajinách regiónu. Toto číslo ale nezahŕňa tisícky popráv, ktoré sa pravdepodobne vykonali v Číne. V Číne nastal istý pokrok, v prípadoch trestu smrti bol zavedená nová právna ochrana a Najvyšší súd oznámil koniec praktikám odoberania orgánov od popravených väzňov. Vietnam a Indonézia obnovili minulý rok trest smrti. Indonézia po 4 rokoch popravila piatich mužov, vrátane dvoch mužov za pašovanie drog. Po roku a pol obnovil trest smrti aj Vietnam, ktorí popravil 7 ľudí smrteľnou injekciou.

 

Európa and Centrálna Ázia

Prvýkrát od roku 2009 sa Európa a Centrálna Ázia stala regiónom, kde sa nevykonal žiaden trest smrti. Bielorusko, jediná krajina, ktorá trest smrti nezrušila, v 2013 nikoho neposlala na smrť.

Správa si môžete prečítať tu: Správa Amnesty International_Rozsudky smrti a popravy 2013