S kampaňou Za zákaz kazetovej munície na letných festivaloch

Festivalové leto, ktoré sme začali na festivale Pohoda pokračovalo  viacerými akciami na celom Slovensku aj v auguste.

1.augusta, na výročie prijatia Dohovoru za zákaz kazetovej munície sme vyrazili na bratislavské Zlaté Piesky, kde sme okrem zberu apelov aj predávali popcorn ako symbol kazetovej munície. Z Bratislavy sme sa presunuli do metropoly východu Košíc, kde sme v počas troch rôznych akcií v rámci festivalu Leto v Parku oslovovali návštevníkov festivalu s aktuálnou témou. Svoje zastúpenie sme mali aj na rokovom festival Rockscape vo Vlkanovej.  A s letom sme sa rozlúčili na festivale Uprising v Bratislave. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zastavili v žltom stánku Amnesty, a ktorí nám pomohli zvyšovať počet podpisov adresovaných predsedovi vlády.

Kampaň Za zákaz kazetovej munície ukončíme odovzdaním podpisov premiérovi. Cieľom kampane je aby Slovensko ako jedna z mala krajín EU,ktoré majú na sklade, vyrábali alebo vyrábajú kazetovú muníciu podpísala Dohovor o kazetovej munícii. Nehumánna munícia sa používa na zasiahnutie viacerých cieľov naraz a kvôli ich širokému rozptylu pri zásahu nie je možné rozlíšiť vojenské ciele od civilných, takže ich dopad na obyvateľstvo býva katastrofálny. Mnohé z rozptýlených bômb nevybuchnú a stávajú sa z nich míny, ktoré mrzačia a zabíjajú ľudí ešte roky po skončení konfliktu.

Budeme radi, aj vy sa pridáte ku kampani svojím podpisom: https://www.amnesty.sk/stopkazetovymbombam/