Saudská Arábia má predsedať fóru OSN o rodovej rovnosti, hoci pokračuje v útokoch na práva žien

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
22. MARCA 2024

Očakáva sa, že Saudská Arábia bude na výročnom zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien vymenovaná na predsednícku pozíciu vo fóre OSN pre práva žien. Pred očakávaným oznámením dnes zástupkyňa riaditeľky Amnesty International pre advokáciu Sherine Tadros uviedla:

„Komisia pre postavenie žien má jasný mandát na podporu práv žien a rodovej rovnosti. Je preto nevyhnutné, aby sa týmito hodnotami riadilo aj predsedníctvo komisie. Bilancia Saudskej Arábie, pokiaľ ide o ochranu a presadzovanie práv žien, je však žalostná. Táto bilancia je vizitkou priepastného rozdielu medzi skutočným životom žien a dievčat v Saudskej Arábii a ambíciami komisie.

Charta OSN jasne uvádza dodržiavanie ľudských práv ako hlavný cieľ OSN. Členstvo v jej ľudskoprávnych orgánoch znamená dodatočnú zodpovednosť za posilnenie dodržiavania ľudských práv na celosvetovej i domácej úrovni. Táto zodpovednosť sa ešte znásobuje v prípade zastávania vedúcich pozícií v týchto orgánoch.“

Fórum OSN pre práva žien ako nástroj vylepšovania povesti v zahraničí

Saudskoarabský zákon o osobnom postavení z roku 2022 úrady privítali ako známku pokroku k rovnosti. V skutočnosti však zakotvuje rodovú diskrimináciu v každom aspekte rodinného života. Zákon diskriminuje ženy od manželstva po rozvod, pri starostlivosti o deti a dedení a nechráni ženy pred rodovo podmieneným násilím.

Amnesty International tento týždeň zverejnila správu o uniknutom návrhu prvého písomného Trestného zákona Saudskej Arábie. V správe upozornila na to, že Trestný zákon v takejto podobe bude mať ďalšie katastrofálne dôsledky pre ženy v krajine.

Saudská Arábia nemôže preukazovať svoj záväzok voči právam žien len tým, že si zabezpečí vedúcu úlohu v Komisii OSN pre postavenie žien. Svoj záväzok musí preukázať v prvom rade konkrétnymi opatreniami na vnútroštátnej úrovni. K takýmto ukazovateľom by patrili kroky ako zrušenie systému mužského poručníctva a zrušenia ustanovení, ktoré diskriminujú ženy. Saudskoarabské orgány musia tiež ukončiť zásahy proti slobode prejavu. Okamžite musia prepustiť všetkých ľudí, ktorých nespravodlivo zadržiavajú za vyjadrenie svojich názorov vrátane podpory právam žien.“

Doplňujúce informácie

Návrh saudskoarabského Trestného zákona, ktorý Amnesty International analyzovala vo svojej výskumnej správe Manifest represie, poskytuje imunitu pred trestným stíhaním páchateľom takzvaných „zločinov zo cti“. Návrh nekriminalizuje znásilnenie v manželstve a kriminalizuje dobrovoľné sexuálne vzťahy medzi dospelými mužmi, ako aj sex mimo manželstva. Obrankyne ľudských práv v Saudskej Arábii čelia prenasledovaniu. Prominentným aktivistkám za práva žien úrady uložili zákaz cestovania a iné tresty, ktoré im bránia v uplatňovaní práva na slobodu prejavu. Saudskoarabské ženy, ktoré na Twitteri vyjadrili podporu právam žien, skončili vo väzení až na 45 či 27 rokov. Ide o jedny z najdlhších trestov odňatia slobody iba za vyjadrenie svojho názoru, aké Amnesty International kedy zaznamenala. Manahel al-Otaibi v súčasnosti čelí súdnemu procesu pred nechválne známym saudskoarabským protiteroristickým súdom za to, že na Twitteri podporila práva žien a na Snapchate zverejnila svoju fotografiu, na ktorej nemá na sebe oblečenú abáju (tradičný odev).

Viac o našej práci