Návrh saudskoarabského Trestného zákona ničí ilúziu pokroku

Na verejnosť unikol návrh prvého písomného Trestného zákona Saudskej Arábie. Podľa Amnesty International návrh žalostne nespĺňa univerzálne ľudskoprávne normy a odhaľuje pokrytectvo, ktoré sa skrýva za sľubmi korunného princa Mohammada bin Salmána o pokrokovej a inkluzívnej vláde. Saudskoarabské orgány neposkytli návrh Trestného zákona na konzultáciu nezávislej občianskej spoločnosti, ale viacerí saudskoarabskí právni experti potvrdili pravosť uniknutého dokumentu.

Správa s názvom Manifest represie analyzuje uniknutý návrh a odhaľuje, že ten je v rozpore s medzinárodným právom a existujúce represívne praktiky prenáša do litery zákona. Návrh zákona kriminalizuje právo na slobodu prejavu, myslenia a náboženského presvedčenia a nechráni právo na slobodu pokojného zhromažďovania.

Okrem toho kriminalizuje „nemanželské“ dobrovoľné sexuálne vzťahy, homosexualitu a interrupcie. Návrh ženám a dievčatám neposkytuje žiadnu ochranu pred rodovo podmieneným násilím. Návrh zároveň legalizuje trest smrti ako jeden z primárne používaných trestov a povoľuje telesné tresty vrátane bičovania. Správa tiež poukazuje na nedávne prípady represií voči disidentom a disidentkám, ktoré ilustrujú nebezpečenstvo prijatia návrhu v súčasnej podobe.

Systémové porušovanie práv a dlhodobá nespravodlivosť

„Absencia písomného Trestného zákona už dlho vedie k systémovému porušovaniu ľudských práv a nespravodlivosť v Saudskej Arábii. Prvý písomný Trestný zákon by mohol byť pre saudskoarabské orgány kľúčovou príležitosťou na transformáciu systému trestného súdnictva, ktorý porušuje ľudské práva, na systém, ktorý ich rešpektuje. Naša analýza uniknutého návrhu však ukazuje, že ide v podstate o manifest represie, ktorý by upevnil porušovanie ľudských práv a potláčanie slobôd.

V súčasnej podobe návrh zákona rozbil ilúziu, že korunný princ sa usiluje zaviesť skutočne reformný politický program. Saudská Arábia sa nachádza v kritickej situácii. Návrh Trestného zákona je v súčasnosti predmetom legislatívneho skúmania. Štátne orgány majú teda stále šancu ukázať svetu, že ich sľuby o reformách sú viac než len prázdne slová. Úrady musia urýchlene konzultovať návrh s nezávislými odborníkmi z občianskej spoločnosti a zmeniť návrh zákona tak, aby bol v súlade s medzinárodnými normami. Okrem toho musia prehodnotiť existujúce zákony s cieľom dodržiavať ľudské práva,“ uviedla generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard.

Žiadame prepustenie nespravodlivo väznených a na smrť odsúdených aktivistov a aktivistiek

Amnesty International zároveň s vydaním správy spúšťa celosvetovú kampaň za prepustenie nespravodlivo väznených alebo na smrť odsúdených ľudí, ktorí čelia perzekúciám len za to, že si uplatňovali právo na slobodu prejavu.

Cieľom kampane Amnesty International je vyvinúť medzinárodný tlak na ľudskoprávne reformy v Saudskej Arábii. Hlavným nástrojom kampane má byť odhalenie chmúrnej reality, ktorá sa skrýva za pokusmi Saudskej Arábie zlepšiť si meno vo svete. Kampaň poukáže na šokujúce prípady nespravodlivého väznenia a prípady, keď ľuďom hrozí trest smrti len za pokojné vyjadrenie názorov. Odhalíme ochromujúce účinky, ktoré majú represívne opatrenia na občiansku spoločnosť v krajine, a zvýšime tlak na kľúčových spojencov Saudskej Arábie, aby presadzovali skutočné reformy.

Návrh Trestného zákona Saudskej Arábie, ktorý prvýkrát unikol na verejnosť v júli 2022, vypracovali úrady v tajnosti. Počas prebiehajúcej právnej revízie saudskoarabské orgány návrh nezverejnili ani nesprístupnili nezávislým odborníkom z radov občianskej spoločnosti. Viacerí saudskoarabskí právni experti vrátane člena advokátskej komory a dvoch saudskoarabských advokátskych kancelárií však verejne zdieľali a pripomienkovali návrh z roku 2022, čím potvrdili jeho pravosť.

Analýza saudskoarabského návrhu Trestného zákona ukazuje mnohé problémy

Amnesty International sa písomne obrátila na saudskoarabskú Radu ministrov a saudskoarabskú Komisiu pre ľudské práva. Inštitúciám predložila analýzu, ktorú vypracoval právny tím organizácie, aj otázky týkajúce sa návrhu Trestného zákona. Saudskoarabská komisia pre ľudské práva v odpovedi zo 4. februára poprela pravosť návrhu. Zároveň uviedla, že návrh zákona je v súčasnosti predmetom legislatívneho skúmania. Amnesty International vyzýva saudskoarabské orgány, aby zverejnili najnovšiu verziu návrhu na posúdenie nezávislými odbornými subjektmi občianskej spoločnosti.

Správa Amnesty International analyzuje 116-stranový uniknutý návrh Trestného zákona a skúma jeho súlad s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv. Analýza sa tiež venuje potenciálnej legalizácii porušovania ľudských práv, ku ktorému v krajine dochádza. Opiera sa pri tom o dokumentáciu dlhodobého porušovania ľudských práv saudskoarabskými orgánmi a o rozhovory s odborníkmi, ktorí poznajú saudskoarabské legislatívne prostredie. Za uplynulé desaťročie úrady v krajine systematicky obmedzujú právo na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania, používajú mučenie a iné zlé zaobchádzanie a uplatňujú trest smrti.

Amnesty International upozorňuje, že návrh Trestného zákona sa vzťahuje len na trestné činy podľa uváženia súdu (tzv. zločiny ta’zir), čiže tresty, na ktoré sa nevzťahuje právo šaría. Nezahŕňa trestné činy, ktoré šaría trestá (tzv. zločiny hadd alebo qisas). Tým sudcom naďalej poskytuje široký priestor na voľné rozhodovanie o tom, či existuje na usvedčenie obvineného alebo obvinenej dostatok dôkazov.

Kriminalizovanie základných práv a slobôd v návrhu Trestného zákona Saudskej Arábie

Za uplynulé desaťročie saudskoarabské orgány výrazne obmedzili slobodu prejavu. Zamerali sa pri tom na potláčanie početných nesúhlasných hlasov – od obrankýň ľudských práv cez novinárov a duchovných po aktivistky za práva žien. Týchto ľudí väznia, vyhosťujú alebo naopak po podmienečnom prepustení im udeľujú zákaz cestovania. Úrady využívajú ustanovenia o boji proti terorizmu a kybernetickej kriminalite na umlčanie kritických prejavov a nezávislého myslenia. V jednom z otrasných prípadov si Salma al-Shehab, doktorandka a matka dvoch detí, odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za prejavy podpory práv žien na sociálnej sieti X (bývalý Twitter).

V prebiehajúcom prípade fitnes inštruktorka, blogerka a obrankyňa ľudských práv Manahel al-Otaibi čaká na súdny proces pred Špecializovaným trestným súdom, ktorý sa venuje prípadom terorizmu. Al-Otaibi nútene zmizla v novembri 2023 a čelí obvineniam na základe zverejnenia svojich fotografií bez abáje (tradičného odevu). Okrem toho čelí obvineniam za to, že na sociálnych sieťach prejavila nesúhlas s represívnym zákonom o mužskom poručníctve.

Návrh Trestného zákona Saudskej Arábie by takéto represívne opatrenia iba posilnil. Zákon by kriminalizoval hanobenie, urážky a spochybňovanie súdu na základe vágnych pravidiel. To by mohlo viesť k ďalšiemu porušovaniu osobných slobôd a ďalšiemu potláčaniu disentu.

Návrh zákona kriminalizuje mimomanželské sexuálne vzťahy a dobrovoľné sexuálne vzťahy medzi dvoma mužmi

Návrh Trestného zákona kriminalizuje dobrovoľné sexuálne vzťahy mimo zákonného manželského zväzku, dobrovoľné sexuálne vzťahy medzi dvoma mužmi, „necudné správanie“ a „napodobňovanie iného pohlavia prostredníctvom oblečenia a vzhľadu“. Takéto ustanovenia by umožnili prenasledovanie a obťažovanie LGBTI+ ľudí. Amnesty International v minulosti zdokumentovala prípady, keď boli jednotlivci za tieto činy trestne stíhaní a odsúdení. Tieto rozhodnutia však boli v individuálnej kompetencii sudcu a neboli súčasťou existujúcich právnych predpisoch. Návrh Trestného zákona zároveň tieto činy trestá prísnejšie ako ich v minulosti trestali individuálny sudcovia.

Keďže v Saudskej Arábii neexistuje Trestný zákon, sudcovia v súčasnosti uplatňujú vlastný a individuálny výklad islamského práva (šaría) a judikatúry. Na základe tohto výkladu následne určujú, čo predstavuje trestný čin a ako by sa mal potrestať. Existujúca prax dáva sudcom voľnosť v rozhodovaní o vine a treste bez jasnej zákonnej definície, čo je v rozpore s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv.

Návrh Trestného zákona Saudskej Arábie upevňuje rodovo podmienené násilie

Ženy a dievčatá v Saudskej Arábii už roky čelia bezohľadnej diskriminácii. To sa týka právnych predpisov aj justičnej praxe. Vnútroštátne právne predpisy ich pritom nedostatočne chránia pred rodovo podmieneným násilím. Znepokojujúce je, že návrh Trestného zákona neumožňuje trestné stíhanie osôb, ktoré sa dopúšťajú činov v mene „cti“. Takéto činy pritom často zahŕňajú útok alebo vraždu. Navrhované právne ustanovenie by útočníkom v rozpore s medzinárodným právom poskytlo imunitu.

Návrh zákona zároveň obsahuje príliš širokú a nejasnú definíciu obťažovania a znásilnenie v manželstve nepovažuje za trestný čin.

Uzákonenie trestu smrti

Korunný princ Mohammad bin Salmán prisľúbil, že ukladanie a vykonávanie trestu smrti obmedzí na najťažšie zločiny podľa šaríe. Napriek tomu došlo za jeho vlády k desivému nárastu vykonaných popráv vrátane jednej z najväčších masových popráv za posledné desaťročia. V marci 2022 štát naraz popravil 81 ľudí.

Návrh Trestného zákona Saudskej Arábie kodifikuje trest smrti ako primárny trest za široké spektrum trestných činov. Trest smrti by mal súd podľa návrhu uložiť nielen za vraždu či znásilnenie. V rozpore s medzinárodným právom by mali súdy trestať smrťou aj nenásilné trestné činy vrátane odpadlíctva od viery či rúhania. Znenie uniknutého návrhu umožňuje aj popravu detských páchateľov, pričom trestnoprávnu zodpovednosť by mali niesť už 7-ročné deti. Výbor pre práva dieťaťa, ktorého členom je aj Saudská Arábia, odporúča, aby minimálny vek trestnej zodpovednosti nebol nižší ako 12 rokov.

Návrh zákona tiež naďalej umožňuje telesné tresty. Tieto tresty majú zahŕňať bičovanie či amputáciu rúk za trestné činy cudzoložstva či krádeže. Telesné tresty predstavujú formu mučenia a iného zlého zaobchádzania a medzinárodné právo ich používanie zakazuje.

„Je nevyhnutné, aby Rada OSN pre ľudské práva vytvorila mechanizmus na monitorovanie ľudskoprávnej situácie v Saudskej Arábii. Saudskoarabské orgány tak viac nebudú môcť zakrývať hroznú realitu svojich represií, kupovať si mlčanie zvyšku sveta a vylepšovať si meno prostredníctvom drahej PR mašinérie, ktorou šíri zdanie pokroku a luxusu,“ uzavrela Agnès Callamard.

Zistite viac o našej práci