Silné čítanie

Od októbra 2021 sa venujeme aj projektu Silné čítanie, v ktorom sme partnerskou organizáciou. Našou hlavnou úlohou v projekte je pripraviť 5 podcastových adaptácií obľúbenej metódy živá knižnica.


Na projekte spolupracujeme s Centrom komunitného organizovania a Literárnou baštou. Hlavnými výstupmi projektu sú dve unikátne publikácie, ktoré budú slúžiť ako vzdelávacia pomôcka pre základné, stredné a vysoké školy.

Pôjde o výber textov o ľudských právach v podobe čítaniek, ktoré sa zamerajú na najpálčivejšie ľudskoprávne problémy. Okrem toho projekt prvýkrát na Slovensku prinesie živé knižnice v podobe podcastu, ale aj sériu e-learningových kurzov a verejné diskusie.

Projekt ‘Silné čítanie’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou”