Slováci výzývajú na väčšiu aktivitu politikov v otázke ľudských práv

Slovensko by sa malo dôrazne zasadzovať za dodržiavanie ľudských práv vo svete – myslia si to viac ako tri štvrtiny (77%) opýtaných v prieskume verejnej mienky, ktorú exkluzívne pre Amnesty International Slovensko urobila agentúra Focus. 

„Fakt, že viac ako tri štvrtiny opýtaných si myslia, že Slovensko by sa malo zasadzovať za ochranu ľudských práv, kladie pred slovenských politikov veľkú výzvu,“ povedal o prieskume riaditeľ Amnesty International Slovensko Branislav Tichý.

Situáciu v dodržiavaní ľudských práv na Slovensku ako dobrú podľa prieskumu hodnotí 66% opýtaných, pričom 7% z nich ju hodnotí ako „veľmi dobrú“ a 59% ako „skôr dobrú.

Viac ako dve tretiny opýtaných (68%) vedia o existencii Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Takmer štvrtina opýtaných (24%) nikdy o Všeobecnej deklarácii ľudských práv nepočula.

Prieskum orientovaný na problematiku ľudských práv v novembri 2008 uskutočnila agentúra Focus na reprezentatívnej vzorke 1031 dospelých obyvateľov SR.

Podrobnejšie výsledky prieskumu nájdete v priloženom dokumente.

 

 AISK_prieskum_nov 2008.pdf