Slovensko nepodpísalo Zmluvu o kazetovej munícii

Slovenská republika dnes v Osle nepodpísala Zmluvu o kazetovej munícii. Tá zakazuje “používanie, výrobu, prenos a skladovanie” tejto zbrane. Kazetová munícia spôsobila v roku 2003 v Iraku viac strát na životoch ako hociktorá iná zbraň. Doteraz sa vyrába v Trenčíne. 

“Amnesty International Slovensko je sklamaná prístupom Slovenska k Zmluve o kazetovej munícii,” hovorí riaditeľ AI Slovensko Branislav Tichý. “Ekonomické aspekty kazetovej munície by nemali byť dôležitejšie ako cena ľudského života a zdravia,” dodáva.

Kazetová munícia je zbraňou, ktorá sa vo vzduchu roztriešti na individuálne bomby. Ich široký rozptyl znamená, že pri ich použití je ťažšie rozlíšiť vojenské ciele od územia obývaného civilistami. Mnohé bomby pri dopade nevybuchnú a zostávajú na zemi niekedy aj dávno po skončení vojenského konfliktu. Sú pritom oveľa nebezpečnejšie ako nášľapné míny, pretože pri náhodnej aktivácii takejto bomby je väčšia pravdepodobnosť úmrtia ako zranenia.

Masívne použitie tejto zbrane Izraelčanmi v roku 2006 zapríčinilo smrť ďalších 200 civilistov počas nasledujúceho roka po skončení bojov. Amnesty International verí, že táto zmluva značne zníži nebezpečenstvo zranenia a úmrtia civilistov či už počas alebo po vojnovom koflikte. Ostraňovanie kazetovej munície z kontaminovaných území tiež vyžaduje finančné prostriedky, ktoré by mohli byť použité na inú humanitárnu pomoc.