Slovinské predsedníctvo porušuje základné hodnoty EÚ

Dnes uplyulo 16 rokov od dňa, kedy slovinské autority nezákonne “vymazali” z národného registra obyvateľov 18 305 osôb. Amnesty International žiada v liste adresovanom Rade ministrov EÚ európske inštitúcie a členské štáty Únie, aby v rámci kolektívnej zodpovednosti za dodržiavanie ľudských práv na území Únie zabezpečili, že vláda Slovinska urobí všetky kroky k náprave tohto pretrvávajúceho porušovania ľudských práv. 

V roku 1992 bolo zo slovinského registra obyvateľov nezákonne odstránených najmenej 18 305 osôb. Zväčša sa jednalo o ľudí pochádzajúcich z iných štátov bývalej Juhoslávie či Rómov. ktorí však už predtým žili v Slovinsku, no nenadobudli štátne občianstvo hneď po tom, čo Slovinsko získalo svoju nezávislosť.
“Toto pretrvávajúce porušovanie ľudských práv takého veľkého počtu ľudí vrhá skutočne zlé svetlo na krajinu, ktorá momentálne stojí na čele EÚ”, uviedla Natalia Alonso, Výkonná riaditeľka kancelárie AI pri EÚ. “Nadišiel čas, aby slovinská vláda uznala a napravila toto porušovanie”.

Obete naďalej musia znášať následky ich „vymazania“. Mnohí z nich nemajú právny status ani v Slovinsku, ani inde a z niektorých sa stali apoliti, čiže ľudia bez občianstva. Prístup k vzdelaniu, ubytovaniu, zdraviu predstavujú ďalší problém. Nedostatok politickej vôle vyriešiť tento problém spochybňuje odhodlanie Slovinska rešpektovať ľudskoprávne princípy v čase, keď zasadá v predsedníckom kresle EÚ. No nielen to – takýto stav je v rozpore so samotnou podstatou EÚ ako priestorom slobody, spravodlivosti a bezpečnosti.

Dragica Lukic sa narodila v Zavidovici na území dnešnej Bosny a Hercegoviny. Do Slovinska sa presťahovala v roku 1981. O tri roky neskôr sa jej narodila dcéra Dijana, ktorej lekári diagnostikovali mentálne postihnutie. Obe boli “vymazané” v roku 1992. V tom čase bola Dijana práve na návšteve u starej mamy v Bosne. Ich “vymazanie” znamenalo, že matka s dcérou sa dlhé roky nemohli stretnúť. Dijana je dodnes v Bosne a Hercegovine a, keďže nemá v Slovinsku žiaden právny status, nemôže sa natrvalo presťahovať k matke. Dragica Lukic získala slovinské občianstvo až v roku 2003 spolu s jej mladšou dcérou Adelisou.

Komisár pre ľudské práva Rady Európy ako aj Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva označili „vymazanie” za protizákonné a v rozpore s ľudskoprávnymi princípmi – a to jednak v jeho samotnej podstate a jednak z hľadiska pretrvávajúcich negatívnych dopadov. Ústavný súd Slovinska to potvrdil v dvoch rozhodnutiach. Napriek tomu vláda krajiny ani neuznala ani nezabezpečila nápravu tohto porušovania. Naopak, v nedávnej dobe predstavil špeciálny ústavný zákon, ktorým by sa „vymazanie“ spätne legalizovalo.

Amnesty International požiadala slovinské autority niekoľkokrát, aby vyjadrili seriózne odhodlanie prikročiť k náprave problému. Dnes sa s touto požiadavkou opätovne obracia na Radu, Komisiu a Parlament s cieľom získať jasný záväzok zo strany slovinských autorít otázku riešiť. AI dôrazne žiada aby: • Bol stiahnutý návrh ústavného zákona týkajúci sa „vymazaných“ ľudí; • Vláda verejne uznala historickú zodpovednosť za „vymazanie“ ako nezákonného postupu, ktorý bol v rozpore s princípmi ľudských práv; • Vláda poskytla záruky, že akýkoľvek postup pri riešení problému bude v súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami a výkladmi slovinského Ústavného súdu a medzinárodných ľudskoprávnych organizácií.