Filters applied

7 results

Sort by
Slovinsko Práva LGBTI+ ľudí

Podporte práva transrodových ľudí v Slovinsku

Právo na sebaurčenie a sebavyjadrenie je jedným zo základných ľudských práv. Každý človek má právo povedať: Som žena / Som nebinárna osoba / Som muž. Slovinské úrady však toto právo transrodovým (binárnym aj nebinárnym) ľuďom upierajú. Žiadajte, aby štát chránil práva transrodových ľudí v...
Chorvátsko Práva ľudí na úteku

Stovky ľudí na úteku, žiadateľov a žiadateliek o azyl ponechaní cez noc v ťažkých podmienkach na chorvátsko-slovinskej hranici

Amnesty International vyzýva chorvátske a slovinské úrady, aby okamžite prišli s efektívnymi riešeniami po tom, čo boli cez noc stovky utečencov a utečenkýň, žiadateľov a žiadateliek o azyl ponechaní na hraniciach medzi obidvomi krajinami. Výskumný tím Amnesty International...
Maďarsko

Ako komunikovať o ľudských právach

V dňoch 19-26. februára 2012 sa účastníci a účastníčky zo Slovenska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Slovinska, Talianska a Maďarska stretli, aby diskutovali o delili sa so skúsenosťami z oblasti ľudských práv. Každý deň workshopu bol venovaný jednej téme – slobode prejavu, ochrane osobných údajov...
Slovinsko

Slovinské predsedníctvo porušuje základné hodnoty EÚ

Dnes uplyulo 16 rokov od dňa, kedy slovinské autority nezákonne “vymazali” z národného registra obyvateľov 18 305 osôb. Amnesty International žiada v liste adresovanom Rade ministrov EÚ európske inštitúcie a členské štáty Únie, aby v rámci kolektívnej zodpovednosti za dodržiavanie ľudských práv na...