Španielsko ratifikovalo Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu, AI na Slovensku vyzýva vládu Sl

Amnesty International (AI) privítala španielsku ratifikáciu Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu. Španielsko tak urobilo včera, 25. októbra 2000, kedy odovzdalo ratifikačnú listinu úradu generálneho tajomníka OSN. Ide v poradí o 22. ratifikáciu tohto dokumentu. 

 

Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu je ustanovujúcim dokumentom tohto permanentného súdu, ktorý má vykonávať spravodlivosť nad zločinmi proti ľudskosti, vojnovými zločinmi a zločinom genocídy, ktoré sú páchané počas medzinárodných ako aj vnútorných konfliktov. Súd bude vytvorený až po ratifikácií Rímskeho štatútu najmenej 60 krajinami. K dnešnému dňu Rímsky štatút podpísalo 115 krajín a urobilo tak prvý krok k jeho ratifikácii. Spojené štáty americké sú jednou zo siedmich krajín, ktoré nepristúpili ani k podpísaniu tohto medzinárodného dokumentu. Okrem USA tak neurobili ani Čína, Irak, Líbya a India.

 

“Osud a dátum ustanovenia Medzinárodného trestného súdu zostáva na ďalších 38 krajinách, ktoré musia splniť svoj záväzok ukončiť beztrestnosť za najkrutejšie a najzávažnejšie zločiny,” uviedol Vladimír Vladár, vedúci kancelárie AI na Slovensku. “Vyzývame preto vládu Slovenskej republiky, aby nasledovala príklad Španielska a vykonala posun v procese ratifikácie Rímskeho štatútu. Vyzývame vládu SR, aby oboznámila verejnosť v akom stave je ratifikácia tohto štatútu a s prípadnými problémami či prekážkami, ktoré bránia okamžitej ratifikácií ako aj s časovým výhľadom, kedy by prípadné prekážky mohli byť odstránené.”

 

Základné informácie

 

Rímsky štatút bol prijatý 17. júla 1998 na diplomatickej konferencii v Ríme a tento deň, 17. júl, sa zároveň stal Medzinárodným dňom spravodlivosti. Zo 148 zúčastnených krajín 120 hlasovalo za prijatie Štatútu. Iba sedem krajín hlasovalo proti a ďalších 21 krajín sa hlasovania zdržalo.

 

Medzinárodný trestný súd nebude náhradou za národné súdy. Výkon súdnej právomoci nad uvedenými zločinmi im zostáva naďalej. Medzinárodný trestný súd bude konať iba v prípadoch, v ktorých toho národné súdy nebudú schopné alebo nebudú chcieť konať.