Stanovisko AI k umelému prerušeniu tehotenstva

AI nepovažuje umelé prerušenie tehotenstva za univerzálne právo a nevyjadruje sa k otázke, či podstúpenie interupcie v konkrétnej situácii je správne, alebo nie. Vo výnimočných prípadoch, kedy je tehotenstvo dôsledkom znásilnenia alebo incestu, ak predstavuje vážne ohrozenie zdravia, vtedy by žena mala mať možnosť voľby. Bez strachu z trestu a zdravotných následkov z ilegálne vykonanej interupcie. 

 

AI sa už dlhú dobu zasadzuje za práva žien a mužov na sexuálny a reprodukčný život bez nátlaku, diskriminácie a násilia. AI tiež dlhodobo vystupuje proti regulácii pôrodnosti prostredníctvom metód ako sú nútené sterilizácie a interupcie.
Po rozsiahlej diskusii vo vnútri hnutia a konzultáciách s externými organizáciami a odborníkmi sa AI rozhodla zaujať postoj k vybraným aspektom problematiky umelého prerušenia tehotenstva. „AI neháji interupcie, ale právo žien bez strachu, hrozieb a nátlaku riešiť problémy vyplývajúce zo znásilnenia alebo iného porušovania ľudských práv,“ uviedla zástupkyňa generálnej tajomníčky AI, Kate Gilmore.

 

Od zahájenia kampane Stop násiliu na ženách v roku 2004, AI zdokumentovala závažné porušovanie práv žien, vrátane rozšíreného a systematického sexuálneho násilia. Jeho dôsledkom môže byť nechcené tehotenstvo.

 

Veľa žien je kvôli týmto okolnostiam stigmatizovaná: najskôr ako obeť sexuálneho násilia a následne kvôli tehotenstvu. Veľmi ťažká je voľba medzi interupciou a zdravotnými rizikami hroziacimi pri nelegálnom zákroku a doživotnou hanbou a vylúčením z komunity po pôrode dieťaťa.

 

V mnohých krajinách nemôžu podstúpiť interupciu ani tie ženy, ktorých zdravie je tehotenstvom vážne ohrozené, a nemajú ani prístup k liečbe, ktorá by im zachránila život. Podstúpením ilegálnej interupcie riskujú trest väzenia.