Stanovisko Amnesty k návrhu novely Ústavy SR od Smeru-SD a KDH

Bez diskusie a za zatvorenými dverami, tak prebehla dohoda o poslaneckom návrhu ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia. Zmena základného zákona krajiny sa riešila bez celospoločenskej diskusie a za neprítomnosti tých, ktorých sa to najviac týka. Ľudské práva sa tak stali vyjednávacím predmetom dvoch politických strán, čo môže viesť k zmene ústavy a teda aj k diskriminácii na základe sexuálnej orientácie. Zároveň v dôsledku odmietnutia rovnakého občianskeho uznania vzťahov osôb rovnakého pohlavia sa im zabráni v prístupe k radu ďalších práv, ako je právo na bývanie, sociálne zabezpečenie a iných práv. Vládna strana by mala obhajovať záväzky Strany európskych socialistov týkajúce sa inklúzie a rovnakých práv pre všetkých. Namiesto toho iniciuje návrh zmeny ústavného zákona, ktorý zhorší ľudskoprávnu situáciu v krajine a takéto zadefinovanie manželstva nás zaradí k menšine krajín ako Poľsko, Litva, Lotyšsko, Írsko, kde ľudské práva LGBTI ľudí nie sú v tejto oblasti naplnené a chránené. Vyjadrujeme nesúhlas s postupom vládnej strany o ústavných zmenách, ktorý nemožno interpretovať inak ako mocenský signál, obeťou ktorého sú LGBTI osoby a rodiny ale aj ostatné menšiny žijúce v našej krajine. Amnesty International Slovensko vyzýva vládnu stranu na naplnenie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Európskej sociálnej charty a ďalších medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov a na začiatok diskusie o tom, v akej spoločnosti chceme žiť a aké právne úpravy nám k tomu môžu napomôcť.