Stovky ľudí čelia násilnému vysťahovaniu

Stovkám ľudí, ktorí zostali na Haiti po zemetrasení v januári 2010 bez strechy nad hlavou, hrozí násilné vysťahovanie z ich obydlí.

Obyvateľom štvrti Lanmè Frape, časti predmestia nachádzajúceho sa na severnom okraji hlavného mesta Port-au-Prince, boli ich provizórne obydlia niekoľkokrát zničené policajnými dôstojníkmi. Celkovo bolo takto zničených 393 príbytkov.

Obyvatelia uviedli, že za posledných 18 mesiacov došlo k minimálne 10 útokom, pričom niektorí z nich boli aj bezdôvodne zadržaní. Vo všetkých prípadoch boli z príbytkov ukradnuté osobné veci, stavebné materiály aj obchodný tovar, na ktorého predaji sú obyvatelia závislí. V oblasti Lanmè Frape v súčasnosti zostáva žiť iba 200 rodín, z pôvodných 600, sídliacich tu pred začiatkom represií.

Viac ako 3 a pol roka po devastujúcom zemetrasení na Haiti zostáva 278 tisíc ľudí stále v provizórnych prístreškoch, ktoré nie sú napojené na vodu ani kanalizáciu. 30% z nich hrozí stále násilné vysťahovanie.

Lanmè Frape patrí medzi pozemky, ktoré vláda 2 mesiace po zemetrasení dala k dispozícii na „verejné použitie“. Desiatky tisíc ľudí, ktorí stratili svoje domovy pri zemetrasení, sem boli následne premiestnení, no mnohým z nich hrozí vlastníci pôdy vysťahovaniam.

Obyvatelia Lanmè Frape oznámili Amnesty International, že doteraz neboli oboznámení s oficiálnym príkazom na vysťahovanie. Podali sťažnosť na Úrad generálneho prokurátora, políciu, Ministerstvo spravodlivosti a Senát. Nie sú si však vedomí toho, že by sa vyšetrovanie vôbec začalo .

Pošlite apel ministrovi spravodlivosti  Haiti, v ktorom:

    • Vyzvite ministra, aby zabezpečil, že obyvatelia Lanmè Frape nebudú vysťahovaní bez riadnych súdnych postupov, súdného oznámenia, konzultácie, a že dotknuté osoby budú mať prístup k zodpovedajúcemu náhradnému ubytovaniu
    • Apelujte, aby boli prešetrené obvinenia z bezdôvodného zatýkania a zlého zaobchádzania zo strany polície proti obyvateľom Lanmè Frape
    • Vyzvite ministra a autority, aby hľadali trvalé riešenie bytových potrieb obyvateľov Lanmè Frape a stovky tisíc ďalších, ktorí doteraz žijú vo vlastnoručne vyrobených prístreškoch

Svoj urgentný apel pošlite do 29. novembra 2013 na adresu:

Minister of Justice and Public Security ( Ministre de la Justice et de la Securité Publique)

Jean Renel Sanon

18 avenue Charles Summer

Port-au-Prince, Haïti

Email: [email protected]

Salutation: Monsieur le Ministre/Dear Minister

Príklad listu:

Dear Minister,

 

I am writing to you to express my great concern for the fate of residents of the Lanmè Frape area of Canaan, an informal settlement in the municipality of Cabaret, on the northern outskirts of the capital, Port-au-Prince, which have had their simple dwellings repeatedly destroyed by police officers accompanied by armed men.

The residents told that they have been the victims of attacks on more than 10 occasions over the last 18 months and several of them have also been arrested on unfounded charges for periods of up to a month.

Two hundred families currently remain in the Lanmè Frape area, but many face eviction from people claiming ownership of the land. Even thought Lanmè Frape is part of a large tract of land which the government declared for “public use” (utilité publique) two months after the earthquake in March 2010.

 

I would like to ask you to ensure that residents Lanmè Frape are not evicted without due process, adequate notice, consultation and that all those affected have access to adequate alternative accommodation.

 

I insist on investigation of allegations of arbitrary arrest and ill-treatment by police against Lanmè Frape residents.

I urgue you and Haiti authorities to seek durable solutions to the housing needs of Lanmè Frape residents and the hundreds of thousands of others still living in makeshifts camps.

 
Yours sincerely