Filters applied

46 results

Sort by
Ázia Etnické menšiny

JCB musí povedať nie nespravodlivosti v Indii

Indické štátne orgány nezákonne demolujú domy, obchody a podniky, ktoré vlastnia a prevádzkujú príslušníci a príslušníčky moslimskej menšiny. Toto konanie predstavuje svojvoľný kolektívny trest a porušenie práva na nediskrimináciu, primerané bývanie a spravodlivý súdny proces. Buldozéry alebo...
Európa Občianska spoločnosť

Mimovládne organizácie upozorňujú, že búranie improvizovaných príbytkov v Ružinove je v rozpore s ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky

SPOLOČNÉ STANOVISKO MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ7. FEBRUÁRA 2024 Organizácie venujúce sa pomoci ľuďom v bytovej núdzi a ľudskoprávne organizácie vyjadrujú znepokojenie nad postupom mestskej časti Bratislava-Ružinov pri búraní a odstraňovaní príbytkov ľudí v bytovej núdzi v blízkosti Astronomickej ulice...