Svet dáva málo pozornosti, tomu čo sa deje v Severnej Kórei

Minulý rok Vyšetrovacia komisia OSN započala vyšetrovanie porušovania ľudských práv v Severnej Kórei.  Mnohé zistenia komisie korešpondujú so zistenia  Amnesty International o rozšírenom a systematickom porušovaní ľudských práv v krajine.

Vláda Demokratickej republiky v Severnej Kórey odmietla spolupracovať s Komisiou a so Špeciálnym spravodajcom OSN pri správe, zistenia by ale nemali ignorovať ostatné členské štáty OSN. Amnesty International v súvislosti so zisteniami vyzvala Výbor OSN pre ľudské práva, aby podnikol kroky na ukončenie zločinov proti ľudskosti v Severnej Kórei. Konkrétne žiadala Výbor pre ľudské práva aby rozšíril mandát Špeciálneho spravodajcu OSN ohľadne výskumu situácie v Severnej Kórei, ďalej aby činnosť Vyšetrovacej Komisie v zbieraní evidencie pokračovala, a aby Sekretariát OSN prijal a implementoval stratégiu, ktorá zabezpečí, že vláda Severnej Kórei bude riešiť porušenia ľudských práv.

Enormné porušovania ľudských práv ale v krajine pokračovali. V priebehu minulého roka Amnesty International opäť poukázala na existenciu politických väzenských táborov, kde sú držané stovky tisícky ľudí, vrátane detí, ktoré sú vystavené podmienkam ako v otroctve – nútenej práci, nedostatku jedla, mučeniu a neľudskému zaobchádzaniu. Vláda naďalej popiera existenciu väzenských táborov, napriek tomu, že sme v minulom roku opäť publikovali satelitné snímky, ktoré dokazujú existenciu 14 politických väzenských táborov.  Analýza snímkov, datovaných od roku 2006 do 2013 dokazuje ešte posilnenie bezpečnostnej infraštruktúry v táboroch a v ich okolí.

Život za „bránami väzenských táborov“ je poznačený obmedzovaním slobody prejavu a zhromažďovania. V krajine neexistujú nezávisle média, politická opozícia a občianska spoločnosť. Bežní ľudia sú utlačovaní, pretrváva hrozba svojvoľného zadržiavania a malých prídelov jedla. Prídel zrna favorizoval isté skupiny ako úradníkov z Kórejskej robotníckej strany, Štátnej bezpečnostnej agentúry, či príslušníkov vojska a baníkov.. V minulom roku Amnesty International zaznamenala narastajúce úsilie vlády zabrániť občanom pred vycestovaním z krajiny. Repatriácia sa týkala aj 9 tínedžerov, zadržaných v Laose a násilne vrátených cez Čínu do Severnej Kórey v máji v minulom roku. Cestovať doma alebo do zahraničia totiž môžu občania na základe oficiálneho povolenia. Kto poruší pravidlá čelí ťažkým trestom. Komisia v správe vyzvala vládu aby sa zdržala takýchto praktík a zachovala princíp medzinárodného utečeneckého práva týkajúceho sa zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

Prax násilných zmiznutí pokračovala. Prípady zmiznutí sa týkajú desať tisícky ľudí z najmenej 11 krajín, ako Japonsko, Thajsko, Libanon vrátane Severnej Kórey a týkajú sa obdobia počas vojny v Kórei (1950-1953) až po súčasnosť. Vo väčšine prípadov vláda neuznáva zadržiavanie týchto jednotlivcov alebo odmieta vydať informácie o ich stave a pobyte.

Amnesty International dokumentuje pokračujúce rozsiahle výkony trestu smrti vrátane politického oponenta Kim Jong- un. Dôvody popráv boli vraždy, kanibalizmus, úteky do Číny, pozerania zakázaných videí, korupcia, sprenevera, či aktivity, ktoré sú v rozpore s cieľmi Kórejskej robotníckej strany.

Amnesty International tiež žiada vládu Severnej Kórei, aby uznala existenciu väzenských táborov a ihneď ich uzatvorila a prepustila väzňov svedomia a ich príbuzných držaných na základe “vinný s príbuzenstva”, ukončila mučenie a nútenú prácu v táboroch, ďalej aby novelizovala Trestný zákonník, aby opustenie krajiny bez povolenia neznamenalo kriminálny trestný čin a aby sa povolenie na cestovanie  nevyžadovalo, aby okamžite odhalila stav a miesto, kde sa nachádzajú násilne zmiznutí a zaviedla moratórium na trest smrti.