Sýria: Je najvyšší čas, aby svetoví lídri zaistili miliónom obetí vojny spravodlivosť, pravdu a odškodnenie

Amnesty International vo svojej novej kampani, ktorá vznikla pri príležitosti šiesteho výročia konfliktu v Sýrii, vyzýva svetových lídrov, aby prijali okamžité opatrenia, ktoré zaručia spravodlivosť, pravdu a odškodnenie miliónom obetí. Vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti v Sýrii totiž aj naďalej pokračujú bez potrestania.

 

Aby sa ukončenie beztrestnosti a vyvodenie spravodlivosti stali pre sýrskych občanov realitou, vyzýva kampaň Justice for Syria (Spravodlivosť pre Sýriu) vlády štátov k podniknutiu konkrétnych krokov – podporiť a financovať  vyšetrovací mechanizmus pre Sýriu, ktorý bol schválený Valným zhromaždením OSN v decembri 2016 a presadiť univerzálnu jurisdikciu pri vyšetrovaní a stíhaní osôb podozrivých zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v Sýrii v rámci vlastných národných súdov.

„Po šiestich mučivých rokoch neexistuje žiadna výhovorka pre to, aby tieto strašné zločiny páchané v Sýrii v rozpore s medzinárodným právom zostali nepotrestané,“ hovorí Samah Hadidová, vedúca kampaní z regionálnej kancelárie Amnesty International v Bejrúte.

„Vlády už disponujú právnymi nástrojmi na ukončenie beztrestnosti, ktorá stojí za vraždami stovky tisícov Sýrčanov a vysídlením ďalších miliónov. Je najvyšší čas tieto nástroje použiť.“

Všetky štáty majú právo uplatniť univerzálnu jurisdikciu na zločinoch, ktoré definuje medzinárodné právo- napr.  vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti. Inými slovami, univerzálna jurisdikcia umožňuje vyšetrovať a stíhať osoby podozrivé zo zodpovednosti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, mučenie, genocídu a násilné zmiznutia v Sýrii bez ohľadu na to, kde bol trestný čin spáchaný alebo na štátnu príslušnosť podozrivého alebo obete.

Univerzálnu jurisdikciu v prípade jedného alebo viacerých zločinov podľa medzinárodného práva už uplatnilo viac ako 147 krajín. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie zločinov spáchaných v Sýrii v európskych krajinách ako Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Švédsko a Švajčiarsko.

Rezolúcia prijatá Valným zhromaždením OSN v decembri 2016 dala sýrskemu obyvateľstvu iskru nádeje na to, že spravodlivosť je možná. Vyzvala na vytvorenie nezávislého medzinárodného mechanizmu, ktorý bude pomáhať  pri vyšetrovaní a stíhaní najzávažnejších zločinov podľa medzinárodného práva spáchaných v Sýrii od marca 2011.

Táto rezolúcia je významná tým, že obchádza Bezpečnostnú radu OSN, ktorá uviazla na mŕtvom bode a  nedokáže ukončiť beztrestnosť a porušovanie ľudských práv v Sýrii. Aby bol mechanizmus funkčný, potrebuje finančné prostriedky od členských štátov OSN.

„Prijatím rezolúcie vyslalo medzinárodné spoločenstvo sýrskemu obyvateľstvu odkaz nádeje:  je to prísľub, že na nich svet nezabudol a že tí, ktorí nesú zodpovednosť za ich utrpenie nezostanú nepotrestaní,“ dodala sa Samah Hadidová.

„Aby tento mechanizmus mohol zabezpečiť spravodlivosť obetiam konfliktu v Sýrii musia vlády, ktoré hlasovali za prijatie mechanizmu zabezpečiť financovanie a spoluprácu.“

Žiadajte spravodlivosť pre obete konfliktu a ich rodiny!

Pozadie

  • Podľa špeciálneho vyslanca OSN pre Sýriu prekročil celkový počet obetí od začiatku krízy 400 tisíc – čo znamená, že  kvôli konfliktu zomrel minimálne jeden zo 100 Sýrčanov.
  • Viac ako 20%  sýrskeho obyvateľstva žije na úteku mimo svojej krajiny, zatiaľ čo polovica obyvateľstva žijúca na území Sýrie potrebuje humanitárnu pomoc.
  • Amnesty International a ďalšie humanitárne organizácie ako aj úrady OSN od začiatku krízy vo veľkej miere dokumentujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny spáchané v Sýrii všetkými stranami konfliktu.
  • Tieto zločiny zahŕňajú mimosúdne popravy, mučenie, kruté zaobchádzanie a úmyselné útoky na civilné obyvateľstvo, domovy, zdravotnícke zariadenia a civilnú infraštruktúru, ako aj necielené a neprimerané útoky, násilné zmiznutia, vyhladzovanie a branie rukojemníkov.