Sýria: Po ničivom bombardovaní pod vedením USA zostala Raqqa v ruinách a civilné obyvateľstvo zdevastované

• Amnesty International viedlo v zničenom meste vyšetrovanie
• Koalícia pod vedením USA zhodila množstvo nepresných výbušnín v oblastiach obývanými civilným obyvateľstvom
• Aj presne namierené bomby si vyžiadali obrovskú daň na civilnom obyvateľstve
• Stovky civilistov a civilistiek bolo zabitých, pričom bojovníkom “Islamského štátu” bolo dovolené odísť.
 

V novej správe Amnesty International, ktorá vychádza pred nelichotivým výročím, sa civilné obyvateľstvo z trosiek Raqqy pýta, prečo zložky vedené USA zničili mesto a v procese “oslobodenia” od ozbrojenej skupiny, ktorá si hovorí “Islamský štát” (IS) zabili stovky civilistov a civilistiek.
 

Výskumný tím Amnesty International navštívil 42 miest, ktoré zasiahli vzdušné útoky Koalície v zničenom meste a rozprával sa so 112 civilnými obyvateľmi a obyvateľkami, ktoré masaker síce prežil, ale stratili svojich milovaných.
 

Udalosti, ktoré prináša správa “Ničivá vojna”: Devastujúca daň na civilnom obyvateľstve v Raqqe, poukazujú na obrovské diery v tvrdeniach Koalície, ktorá trvá na tom, že ich zložky prijali dostatočné opatrenia, aby zminimalizovali civilné škody.
 

Tieto udalosti zapadajú do širšieho vzoru. Na prvý pohľad to vyzerá, že mnoho koaličných útokov, pri ktorých prišli civilisti alebo civilistky o život, alebo boli zranené, či prišlo k zničeniu domov a infraštruktúry, porušili medzinárodné humanitárne právo.
 

“Ak pri útoku za útokom zomiera tak veľa civilistov a civilistiek, očividne nie je niečo v poriadku. Túto tragédiu ešte zhoršuje fakt, že hoci od týchto incidentov ubehlo už mnoho mesiacov, stále neboli vyšetrené. Obete si zaslúžia spravodlivosť”, hovorí Donatella Roverová, senior poradkyňa krízového tímu Amnesty International.
 

“Tvrdenia Koalície, že vďaka presne zacieleným vzdušným bombovým útokom dostali “Islamský štát” z Raqqy len s malým počtom civilných obetí, neobstoja pred detailnejším preskúmaním. V Raqqe sme boli svedkami ničenia porovnateľného k tomu, čo sme videli počas desiatok rokov, ktoré sa venujeme vyšetrovaniu dopadov vojny.”
 

“Štyri roky vlády IS v Raqqe boli plné vojnových zločinov. Ale porušovanie medzinárodného práva zo strany IS vrátane využívania civilného obyvateľstva ako ľudských štítov, neznamená, že Koalícia nemala povinnosť prijať všetky dostupné opatrenia, aby minimalizovala civilné škody. Opakované využívanie výbušných zbraní v obývaných oblastiach, o ktorých Koalícia vedená USA vedela, že v nich je civilné obyvateľstvo ako v pasci, spôsobilo zničenie mesta, smrť a zranenia množstva civilistov a civilistiek.”
 

Krátko pred vojenskou kampaňou prisľúbil minister obrany USA James Mattis ničivú vojnu proti IS. Od 6. júna do 12. októbra 2017 zabila a zranila operácia vedená USA zameraná na vyhnanie IS z ich takzvaného “hlavného mesta” Raqqa tisícky civilistov a civilistiek a zničila väčšinu mesta. Z domovov, súkromných aj verejných budov a infraštruktúry sa stali ruiny, alebo boli zničené tak, že sa už nedajú opraviť.
 

Obyvateľstvo sa ocitlo v pasci počas zúrivých bojov na uliciach Raqqy medzi militantmi IS a kurdskými bojovníkmi pod vedením Sýrskych demokratických síl (SDF) podporovanými neustávajúcimi vzdušnými náletmi a raketovými útokmi Koalície pod vedením USA. IS ovládal únikové cesty a strieľal po ľuďoch, ktorí sa snažili ujsť. Stovky civilistov a civilistiek prišli o život: niektorí vo svojich domovoch, niektorí na miestach, kde hľadali útočisko a ďalší počas toho ako sa snažili ujsť.
 

Koalícia zložená z USA, Veľkej Británie a Francúzska viedla desiatky tisíc vzdušných náletov a zložky USA sa priznali k 35 tisíc delostreleckým útokom počas ofenzívy na mesto Raqqa. Zložky USA boli zodpovedné za viac než 90% vzdušných útokov.
 

“Vysoký americký vojenský predstaviteľ potvrdil, že na Raqqu bolo zhodených viac delostreleckých bômb než na akékoľvek iné miesto od čias Vietnamskej vojny. Delostrelecké zbrane majú odchýlku viac než 100 metrov, niet sa čomu diviť, že výsledkom útokov je množstvo civilných obetí,” dodala Donatella Roverová.
 

Masaker civilného obyvateľstva
 

Obete, ktorým sa správa venuje, pochádzajú z celého socio-ekonomického spektra mesta a zahŕňajú milovanú ročnú dcéru, aj rešpektovaného osemdesiatnika. Niektorí boli donútení v meste ostať, pretože si nemohli zaplatiť prevádzačov, aby ich z mesta dostali, ďalší zostali, pretože by viac stratili, ak by svoje domovy a obchody opustili.
 

Ich desivé príbehy a obrovské straty sú v ostrom kontraste s tým, čo opakovane tvrdila Koalícia – že prijali všetky možné opatrenia, aby minimalizovali civilné obete. V septembri 2017, keď konflikt vrcholil, napísal veliteľ koalície plukovník generál Stephen Townsend, že “…v histórii ozbrojeného konfliktu nebola doteraz nikdy žiadna vzdušná kampaň tak precízna”.
 

Obyvatelia a obyvateľky Raqqy ako napríklad Munira Hashishová, ale hovoria iné príbehy: “Tí, ktorí zostali zomreli, a tí, ktorí sa snažili utiecť, zomreli tiež. Nemohli sme si dovoliť zaplatiť prevádzačov, boli sme tu uväznení.” Spolu s jej deťmi sa jej nakoniec podarilo utiecť cez mínové pole stúpaním “po krvi tých, ktorí vybuchli, keď sa snažili utiecť.”
 

Všetky štyri rodiny, ktorým sa správa venuje, zažili strašné utrpenie.
 

Aswadovci patrili k rodinám obchodníkom, ktorí celý život tvrdo pracovali na tom, aby si v Raqqe vybudovali domov. Niektorí z nich zostali v meste, aby svoj majetok ochránili pred lúpežami a hľadali útočisko v pivnici. Ale vzdušný nálet koalície dňa 28. júna zničil budovu a zabil osem ľudí, predovšetkým detí. Ďalší člen rodiny Awadovcov stratil život, keď stúpil na mínu IS pri tom ako sa vracal do mesta po telá obetí.
 

Napriek opakovaným pokusom o útek stratila rodina Hashish v priebehu dvoch augustových týždňov osemnásť svojich členov, predovšetkým žien a detí. Vzdušné nálety zabili deviatich členov, sedem ich zomrelo, keď sa snažili utiecť po ceste, ktorá bola zamínovaná “Islamským štátom” a dvoch ďalších zabili mínomety Sýrskych demokratických síl.
 

Prípad rodiny Badran asi najlepšie vystihuje bezútešnú situáciu civilného obyvateľstva v Raqqe. Počas niekoľkých týždňov bolo 39 členov ich rodiny zabitých v štyroch rôznych vzdušných náletov Koalície – v meste sa presúvali z miesta na miesto v zúfalých snahách vyhnúť sa rýchlo sa presúvajúcemu frontu.
 

“Mysleli sme si, že sily, ktoré nás prišli oslobodiť od Daešu (IS) budú vedieť čo majú robiť, budú cieliť na Daeš a civilné obyvateľstvo nechajú na pokoji. Boli sme naivní. Kým sme zistili, že všade okolo číha nebezpečie, bolo neskoro, boli sme v pasci,” povedala Rasha Badranová výskumnému tímu Amnesty International. Po niekoľkých pokusoch o útek sa jej spolu s manželom podarilo utiecť, ale stratili celú rodinu, vrátane ich jediného dieťaťa – ročnej dcéry Tulip, ktorú pochovali pri strome.
 

Prípad Fayadovcov ilustruje bleskový útok v posledných hodinách bitky v oblasti Harat al-Badu v centrálnej časti Raqqy, známej ako oblasti, kde bojovníci IS využívali civilné obyvateľstvo ako ľudské štíty, vyhladil celé rodiny. Úmrtia Mohammeda “Abu Saif” Fayada a pätnástich rodinných príslušníkov a susedov pri vzdušných náletoch koalície v skorých hodinách 12. októbra sú o to nezmyselnejšie, pretože len o pár hodín neskôr uzavreli Sýrske demokratické sily a Koalícia s “Islamským štátom” dohodu, ktorou zaručili ostávajúcim bojovníkom IS bezpečný odchod z Raqqy.
 

“Ak chceli zložky Sýrskych demokratických síl v konečnom dôsledku povoliť bojovníkom IS bezpečný odchod a beztrestnosť, akú vojenskú výhodu získali zo zničenia prakticky celého mesta a zo zabitia toľkých civilistov a civilistiek?”, pýta sa Benjamin Walsby, výskumník Amnesty International pre Blízky východ.
 

Potencionálne vojnové zločiny
 

Útoky koalície, ktoré sú detailne popísané v správe, sú súčasťou širšieho vzorca. Existujú presvedčivé dôkazy, že vzdušné a delostrelecké útoky Koalície zabili a zranili tisícky civilistov a civilistiek. Civilné obyvateľstvo prišlo o život, či utrpelo zranenia aj v dôsledku neprimeraných či nezacielených útokov, ktoré porušili medzinárodné humanitárne právo a sú potencionálnymi vojnovými zločinmi.
 

Amnesty International oslovila predstaviteľov obrany v USA, Veľkej Británii a vo Francúzsku – ktorých sily viedli vzdušné útoky na mesto Raqqa – a žiadala ďalšie informácie týkajúce sa týchto prípadov a ďalších útokov. Organizácia sa zaujímala o taktiku Koalície, špecifické prostriedky a metódy útokov, výber cieľov, opatrenia, ktoré boli prijaté pri plánovaní a vykonávaní útokov a o vyšetrovaniach, ktoré sa doteraz udiali.
 

Amnesty International vyzýva členov Koalície, aby všetky obvinenia porušení a civilných obetí nestranne a dôkladne vyšetrili, a aby verejne uznali rozsah a závažnosť straty civilných životov a zničenie civilného majetku v Raqqe.
 

Členovia koalície musia zverejniť výsledky svojich vyšetrovaní spolu s kľúčovými informáciami o útokoch. Tieto informácie sú nevyhnutné k zhodnoteniu súladu útokov s medzinárodným humanitárnym právom. Koalícia musí preskúmať procesy, ktoré rozhodujú o dôveryhodnosti odhadov o civilných obetiach a obetiam porušení musia zaručiť spravodlivosť a odškodnenie. Takisto je ich zodpovednosťou pomáhať pri náročnom procese odmínovania a pri rekonštrukčných prácach v Raqqe, čo sa ale musí diať oveľa zmysluplnejším spôsobom než doteraz.
 

“Obyvateľstvo Raqqy sa vracia do svojich domovov, ktoré sú zdevastované, svojich milovaných vyťahujú z ruín a čelia smrti alebo zraneniam kvôli mínam, výbušným zariadeniam a nevybuchnutému arzenálu. Odmietanie Koalície priznať svoju úlohu vo vyvolaní tejto katastrofickej situácie pridáva k utŕženým ranám aj urážku,” dodal Benjamin Walsby.
 
Viac o tejto téme sa dozviete v reportáži na TA3:
https://www.ta3.com/clanok/1129347/k-kironska-o-smrtiacich-utokoch-na-syrske-mesto-rakka.html
 

obrázek