Po tréningu Filmový klub Amnesty

3.10.2015 sa uskutočnil workshop pre pedagógov a pedagogičky Filmového klubu Amnesty International. Workshop sa konal prvý krát. Účastníci a účastníčky sa naučili pracovať s audiovizuálnymi materiálmi a prebrali metodiky vyučovania a informovania v rovine ľudských práv.

 

Mesiac november bude na našej škole venovaný ľudským právam – aktivity vyvrcholia 10. decembra školským kolom OĽP . Materiál získaný na školení použijem ako doplnenie učiva OBN a ETV a tiež niektoré dám k dispozícii Žiackej školskej rade a po zaškolení budú členovia realizovať aktivity so spolužiakmi vo vybraných triedach. Tiež poskytnem materiál triednym učiteľom na triednickú hodinu.“, hovorí účastníčka workshopu Adriana Guothová.

„Rada som spoznala Amnesty:) Tréning hodnotím celkovo kladne, vytvorili ste bezpečnú atmosféru, výborný vyber účastníkov- rôznorodosť povolaní. Páčil sa mi priestor, kde sa tréning konal, a v neposlednom rade trénerky/tréner. Vaša odbornosť, spôsob a cit akým a o čom prednášate:)“

Čoskoro sa uskutočnia prvé filmové premietania a diskusie na rôznych slovenských školách. O ich uskutočnení vás samozrejme budeme informovať.

—————————————————————————————————————————————————-

Projekt Filmový klub Amnesty  bol podporený sumou 4793,55 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Filmový klub Amnesty je Posilnenie aktívneho občianstva.

www.norwaygrants.orgwww.eeango.sk