Tréning: práca s audiovizuálnym materiálom

Amnesty International Slovensko pozýva všetkých, ktorí pracujú alebo by radi pracovali s audiovizuálnym materiálom a mládežou, či už vo formálnom alebo neformálnom vzdelávacom systéme, na tréning zameraný na prácu s audiovizuálnym materiálom.

Jednodňový seminár sa uskutoční 3.10. 2015 od 10,00 do 16,00 v priestoroch kancelárie Amnesty International Slovensko na Karpatskej 11 v Bratislave.

Cieľom tréningu je predstaviť metódy práce s audiovizuálnym materiálom, tak aby ich účastníci a účastníčky projektu boli schopní integrovať do svojich vzdelávacích procesov. Predstavíme možnosti ako ďalej pracovať s mládežou po vzhliadnutí filmu, ako formovať ich postoje, ako pracovať s dĺžkou filmu. Poskytneme tipy na vedenie diskusie a interaktívne aktivity, ktoré prehĺbia zážitok z filmu.

Účastníčky a účastníci seminára okrem zručností získajú aj materiály na realizáciu “Filmového klubu Amnesty”, akými sú samotné filmy v ponuke, k nim prislúchajúce tipy na vedenie interaktívnych aktivít a materiály na propagáciu “Filmového klubu Amnesty”.

V prípade záujmu, prosím vyplňte prihlasovací formulár tu. Ak máte akékoľvek otázky, prosím kontaktujte koordinátorku projektu Kamilu Gunišovú na [email protected] alebo 0948936528.

—————————————————————————————————————————————————-

Projekt Filmový klub Amnesty  bol podporený sumou 4793,55 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Filmový klub Amnesty je Posilnenie aktívneho občianstva.

www.norwaygrants.orgwww.eeango.sk