Trest smrti 2016: Čína musí byť transparentnejšia v poskytovaní údajov o treste smrti

  • Za rok 2016 sme zaznamenali spolu 1 032 popráv. V porovnaní s rokom 2015 je to pokles o 37% (1 634)
  • Irán, Saudská Arábia, Irak a Pakistan sa pridali k Číne a stali sa piatimi krajinami, ktoré popravili najviac ľudí
  • USA nie je medzi piatimi krajinami s najväčším počtom popráv po prvý raz od roku 2006 – od roku 1991 vykonali najmenej popráv
  • Výskum situácie v Číne vyvracia tvrdenia o otvorenosti
  • Vietnam odhalil vražedné vyčíňanie

Úrady v Číne pokračujú v popravách tisícov ľudí každý rok, pričom využívanie trestu smrti zostáva jedným z tajomstiev krajiny. Uvádza to Amnesty International v svojej každoročnej celosvetovej správe o treste smrti za rok 2016.

Amnesty International zverejnila nový hĺbkový výskum, ktorý ukazuje, že čínske autority zakrývajú šokujúci rozsah popráv prepracovaným systémom tajnostkárstva. Navonok však opakovane tvrdia, že robia pokrok smerom k súdnej transparentnosti.

Okrem Číny popravili štáty na celom svete minulý rok 1 032 ľudí. Čína popravila viac ľudí než všetky štáty sveta spolu, zatiaľ čo Spojené štáty americké dosiahli v roku 2016 historické minimum.

“Čína chce byť lídrom na svetovej scéne, ale pokiaľ ide o trest smrti, je lídrom v tom najhoršom možnom smere – ročne popravuje viac ľudí než ktorákoľvek iná krajina na svete,“ uviedol Salil Shetty.

“Čínska vláda uznala, že je pozadu pokiaľ ide o otvorenosť a súdnu transparentnosť. Vytrvalo a aktívne však zakrýva skutočnú škálu popráv. Je najvyšší čas, aby Čína odhalila toto tajomstvo a vyšla najavo so svojim systémom trestu smrti.“

„Už len hŕstka krajín popravuje ľudí vo veľkom počte. Len štyri štáty sú zodpovedné za 87 % všetkých zaznamenaných popráv – čo znamená, že trestu smrti sa kráti čas.“  

Pozrite si interaktívnu mapu s údajmi o treste smrti vo svete 

Tvrdenia Číny o transparentnosti sú “zavádzajúce”

 

Výskum Amnesty International odhalil, že v čínskej národnej súdnej databáze chýbajú stovky zdokumentovaných prípadov trestu smrti. Databáza bola pôvodne vychvaľovaná ako “kľúčový krok k otvorenosti“  a pravidelne je propagovaná ako dôkaz toho, že súdny systém krajiny nemá čo skrývať.

Databáza ale obsahuje len malý zlomok z tisícov trestov smrti, ktoré sú podľa odhadov Amnesty International vykonané v Číne každý rok. Znamená to, že čínska vláda sa naďalej snaží takmer úplne utajiť počet ľudí odsúdených na trest smrti a popravených.

Čína tají väčšinu informácií týkajúcich sa trestu smrti ako “štátne tajomstvo“ . Na základe obšírnych zákonov o tajomstve môže byť ako štátne tajomstvo klasifikovaná akákoľvek informácia.

Amnesty International našla verejné záznamy a správy o najmenej 931 osobách popravených v rokoch 2014 až 2016 (len zlomok zo celkového počtu popráv), ale v štátnej databáze sú údaje len o 85 z nich.

Databáza nezahŕňa ani cudzincov, ktorí boli odsúdení na trest smrti za drogové zločiny. Média pritom  informovali o najmenej 11 popravách cudzincov. Chýbajú aj početné prípady týkajúce sa “terorizmu“ a priestupky týkajúce sa drog.

 

„Čínska vláda hovorí o pokroku v znižovaní popráv tým, že zverejňuje čiastočné informácie a neoveriteľné výroky. Zároveň ale pokračuje v takmer absolútnom utajovaní. Toto je úmyselné zavádzanie,“ povedal Salil Shetty.

 

„Pokiaľ  ide o trest smrti, Čína je úplne vzdialená od svetovej komunity. Nedodržiava medzinárodné právne normy a neplní požiadavky OSN na oznamovanie počtu popravených.“

V priebehu rokov spôsobuje čoraz väčší strach riziko, že niekoho popravia za zločiny, ktoré táto osoba nespáchala.. Nie Shubin bol popravený pred 21 rokmi, vo veku 20 rokov. V decembri 2016 najvyšší ľudový súd zrušil jeho odsúdenie, ktoré sa stalo jedným z najznámejších prípadov justičného omylu a protiprávnej popravy. V roku 2016 čínske súdy rozhodli tiež o tom, že štyria ľudia, ktorí čakali na vykonanie trestu smrti sú nevinní a ich tresty zrušili.

obrázek

Šokujúci rozsah popráv vo Vietname je odhalený

 

Nové odhalenia ukazujú, že škála popráv v Malajzii a vo Vietname je ešte väčšia, než sa myslelo.

Informácia z Vietnamu, publikovaná vo vietnamských médiách po prvý raz vo februári 2017 ukázala, že krajina v posledných troch rokoch tajne popravila tretí najväčší počet osôb na svete. Od 6. augusta 2013 do 30. júna 2016 popravila 429 ľudí. Len Čína a Irán popravili v tom čase viac ľudí. Správa z vietnamského ministerstva verejnej bezpečnosti neudáva, koľko popráv sa z tohto počtu udialo v roku 2016.

„Rozsah popráv vo Vietname v predošlých rokoch je skutočne šokujúci. Počet popráv, ktoré sa konali ako na bežiacom páse, úplne zatieňuje nedávne reformy trestu smrti. Je otázne, koľko ďalších ľudí čelilo trestu smrti bez toho, aby o tom svet vedel,“ povedal Salil Shetty.

Podobné utajovanie vládne aj v Malajzii, kde v roku 2016 tlak parlamentu viedol k odhaleniu  toho, že viac ako tisíc ľudí sedí v celách smrti. V roku 2016 bolo popravených deväť ľudí  – oveľa viac než sa doteraz myslelo.      

Myslenie, že zločiny si zaslúžia trest smrti, je prítomný aj v ďalších častiach regiónu. Filipíny sa snažia znovu zaviesť trest smrti (naposledy zrušený v roku 2006) a Maledivy sa po viac ako 60 rokoch vyhrážajú obnovením popráv.

USA po prvý raz od roku 2006 vypadlo z prvej päťky

 

Po prvý  raz od roku 2006 nie sú USA medzi piatimi krajinami, ktoré vykonali najviac popráv.

V roku 2016 dosiahol počet popráv (20) najnižšiu zaznamenanú úroveň od roku 1991, polovičnú v porovnaní s rokom 1996 a takmer paťkrát nižšiu než v roku 1999. Počet popráv klesal každý rok od roku 2009, okrem roku 2012, keď zostal rovnaký.

Počet rozsudkov o treste smrti (32) bol najnižší od roku 1973, čo je jasný znak toho, že sudcovia, prokurátori a súdna porota sa otáčajú chrbtom k trestu smrti ako spôsobu vykonávania spravodlivosti. Avšak 2 832 ľudí v USA stále čaká na výkon trestu smrti.

Hoci sa diskusia jasne posúva, pokles popráv bol čiastočne spôsobený súdnymi procesmi týkajúcimi sa pravidiel o používaní smrtiacich injekcií a situáciou ohľadom zabezpečenia chemikálií v niektorých štátoch. Vyriešenie niektorých týchto sporov môže v roku 2017 opäť  zvýšiť  počet popráv, a to hneď v apríli v štáte Arkansas.

V roku 2016 vykonalo popravu len päť štátov: Alabama (2), Florida (1), Georgia (9), Missouri (1), Texas (7). Texas a Georgia sú zodpovedné za  80% všetkých popráv. 12 štátov, vrátane Arkansasu, ktoré trest smrti síce zatiaľ nezrušili, nikoho nepopravili už najmenej 10 rokov.

„Využívanie trestu smrti je v USA na najnižšej úrovni od začiatku 90. rokov minulého storočia. Musíme však bojovať, aby sme to tak udržali. Popravy sa môžu v roku 2017 vrátiť. Šokujúci počet popráv naplánovaných na desaťdňové obdobie v apríli v Arkansase je jasným príkladom toho, ako rýchlo sa môže obraz zmeniť ,“ povedal Salil Shetty.

„Stály pokles využívania trestu smrti v USA je znakom nádeje pre aktivistov, ktorí dlho viedli kampaň za jeho zrušenie. Diskusia sa jasne posúva. Politici by sa mali vyhýbať rétorike „tvrdou rukou proti zločinu“, ktorá pomohla prudkému nárastu počtu popráv v 80. a 90. rokoch minulého storočia. Trest smrti neprinesie nikomu väčšie bezpečie.“

„Päť osamelých štátov, ktoré minulý rok vykonali popravy, zaostalo v čase. Nielenže idú v rozpore s národným, ale aj s regionálnym trendom. Za uplynulých osem rokov sa môžu USA hanebne „pýšiť“ ako jediná krajina na americkom kontinente, ktorá vykonáva popravy.“

Kľúčové trendy v roku 2016

  • Celosvetový pokles popráv je spôsobený prevažne poklesom v Iráne  (pokles o 42% z najmenej 977 na najmenej 567) a v Pakistane (73%, z 326 na 87).
  • V sub-saharskej Afrike bolo zaznamenaných menej popráv, ale počet trestov smrti sa viac než zdvojnásobil, najmä pre prudký nárast v Nigérii.
  • Na Blízkom východe a v severnej Afrike klesol počet popráv o 28%, ale Irán a Saudská Arábia zostali medzi krajinami s najväčším počtom popráv
  • Dve krajiny zrušili trest smrti úplne (Benin a Nauru) a Guinea ho zrušila v prípade bežných trestných činov.

obrázek