Trest smrti 2017: fakty a čísla

Globálne čísla

Amnesty International zaznamenala v roku 2017 najmenej 993 popráv v 23 krajinách, o 4% menej ako v roku 2016 (1 032 popráv) a o 39% menej od roku 2015 (keď organizácia zaznamenala najvyšší počet popráv od roku 1989).

Väčšina popráv sa uskutočnila v Číne, Iráne, Saudskej Arábii, Iraku a Pakistane – v tomto poradí.

Čína zostala v popredí, čo sa týka počtu popráv, aj keď skutočný rozsah používania trestu smrti v Číne nie je známy, keďže tieto údaje sú klasifikované ako štátne tajomstvo. Globálne číslo 993 nezahŕňa tisíce popráv, o ktorých sa predpokladá, že boli vykonané v Číne.

Mimo Číny, 84% všetkých popráv sa uskutočnilo iba v štyroch krajinách – Iráne, Saudskej Arábii, Iraku a Pakistane.

Počas roku 2017 23 krajín vykonalo popravy, rovnaký počet ako v roku 2016.

Bahrajn, Jordánsko, Kuvajt a Spojené arabské emiráty (SAE) obnovili popravy v roku 2017. Amnesty International nezaznamenala popravy v piatich krajinách, ktoré vykonali popravy v roku 2016 – v Botswane, Indonézii, Nigérii, Sudáne a Taiwane.

Popravy výrazne poklesli v Bielorusku (o 50%, z najmenej 4 na najmenej 2), v Egypte (o 20%) v Iráne (o 11%), v Pakistane (o 31%) a v Saudskej Arábii (o 5%). Popravy sa zdvojnásobili alebo takmer zdvojnásobili v Palestíne z 3 v roku 2016 na 6 v roku 2017; v Singapure zo 4 na 8, a v Somálsku zo 14 na 24.

V roku 2017 dve krajiny – Guinea a Mongolsko – zrušili trest smrti za všetky zločiny. Guatemala sa stala abolicionistom len pre bežné zločiny. Gambia podpísala medzinárodnú zmluvu, ktorou sa zaväzuje, že nevykoná popravy a zruší trest smrti legislatívne.

Na konci roka 2017 106 krajín zrušilo trest smrti za všetky zločiny a 142 krajín zrušilo trest smrti legislatívne alebo v praxi.

Amnesty International zaznamenala zmenu rozsudku smrti alebo udelenie milosti v 21 krajinách: Bangladéš, Kamerun, Čína, Egypt, India, Indonézia, Japonsko, Kuvajt, Malajzia, Mauretánia, Maroko/Západná Sahara, Nigéria, Pakistan, Papua-Nová Guinea, Katar, Srí Lanka, Taiwan, Tunisko, Spojené arabské emiráty, USA a Zimbabwe.

Amnesty International zaznamenala v roku 2017 najmenej 2591 rozsudkov smrti v 53 krajinách, čo je výrazný pokles oproti rekordným 3 117 v roku 2016.

Najmenej 21 919 ľudí bolo na konci roku 2017 odsúdených na smrť.

Nasledujúce metódy popravy boli použité v roku 2017: sťatie hlavy, zavesenie, smrteľné
injekcie a streľba. Verejné popravy boli vykonané v Iráne (najmenej 31).

Správa z roku 2017 naznačuje, že v Iráne bolo popravených najmenej päť osôb, ktorí mali
menej ako 18 rokov v čase spáchania trestného činu, za ktorý boli odsúdení na smrť.

V mnohých krajinách, kde boli ľudia odsúdení na trest smrti alebo popravení, súdny proces nespĺňal normy medzinárodného spravodlivého súdneho konania. Zahŕňalo to aj vynútenie “priznaní” prostredníctvom mučenia alebo iného zlého zaobchádzania, a to v Bahrajne, Číne, Iráne, Iraku a Saudskej Arábii.

Regionálna analýza

Amerika

Už deviaty rok po sebe zostala USA jedinou krajinou vykonávajúcou popravy v regióne.
Počet popráv (23) a rozsudkov smrti (41) v USA mierne vzrástol v porovnaní s rokom 2016. Druhý rok po sebe a druhýkrát od roku 2006 USA nepatrí do prvej päťky krajín, ktoré vykonávajú popravy, pričom jej pozícia v globálnom rebríčku klesla zo 7. na 8. miesto.

Počet štátov v USA, ktoré vykonávajú popravy, sa zvýšil z piatich v roku 2016 na osem, pričom Arkansas, Ohio a Virginia obnovili popravy po prestávke. Štyri štáty – Idaho, Mississippi, Missouri a Nebraska – rovnako ako aj americké federálne súdy, znovu uložili po prestávke tresty smrti v roku 2017 a počet štátov v USA, ktoré uložil trest smrti sa zvýšil na 15 (o 2 viac ako v roku 2016). Kansas, Severná Karolína a Oregon, ktoré v roku 2016 uložili trest smrti, tak neurobili v roku 2017.

Iba tri krajiny v tomto regióne uložili rozsudky trestu smrti – Guyana, Trinidad a Tobago a USA.

Guatemala sa stala 142. krajinou, ktorá zrušila trest smrti legislatívne alebo praxi.

Ázia a Tichomorie

Najmenej 93 popráv v deviatich krajinách bolo vykonaných v tomto regióne v roku 2017. Tento pokles súvisí s poklesom v Pakistane, kde sa počet popráv znížili o 31%. Tieto čísla nezahŕňajú tisíce popráv v Číne.
Singapur zdvojnásobil počet popráv (zo 4 na 8) v porovnaní s rokom 2016. Všetky tieto popravy sa týkali trestných činov súvisiacich s drogami.

Najmenej 1 037 nových trestov smrti bolo uložených, čo je mierny pokles z roku 2016. Údaje o rozsudkoch smrti v Indii, Indonézii, Pakistane a Thajsku boli v porovnaní s rokom 2016 nižšie. Zvýšenia boli zaznamenané v Bangladéši (z najmenej 245 na najmenej 273), Singapure (z najmenej 7 až 15) a Srí Lanke (z najmenej 79 na 218).

Osemnásť krajín v tomto regióne uložili tresty smrti, čo je rovnaké číslo ako v roku 2016. Brunej uložil nový rozsudok trestu smrti po tom, ako v roku 2016 neuložil žiadny trest smrti; Papua-Nová Guinea neuložila tresty smrti v roku 2017, i keď tak urobila v predchádzajúcom roku.

Európa and Stredná Ázia

V Európe a Strednej Ázii bolo Bielorusko jedinou krajinou, ktorá vykonala popravy. V roku 2017 krajina vykonala najmenej dve popravy a boli uložené najmenej štyri nové tresty smrti.

V Kazachstane je jeden muž odsúdený na trest smrti.

Kazachstan, Ruská federácia a Tadžikistan naďalej dodržiavali moratórium na popravy.

Blízky východ a severná Afrika

V roku 2017 došlo k malému zníženiu trestu smrti. Počet popráv zaznamenaných na Blízkom východe a v severnej Afrike klesol o 1%, z 856 v roku 2016 na 847 v roku 2017.

Irán, Saudská Arábia a Irak zostali v prvej trojke krajín, ktoré vykonávajú popravy, čo predstavovalo 92% popráv v regióne.

Irán popravil najmenej 507 ľudí, čo predstavuje 60% všetkých potvrdených popráv v regióne. Saudská Arábia popravila 146 ľudí, čo predstavuje 17% všetkých potvrdených popráv v regióne.

Pre trestné činy súvisiace s drogami bolo vykonaných najmenej 264 popráv (27% všetkých zaznamenaných popráv v roku 2017).

Amnesty International potvrdila, že v regióne bolo v roku 2017 uložených najmenej 619 trestov smrti, čo predstavuje zníženie oproti 764 rozsudkom smrti zaznamenaných v roku 2016. Egypt uložil najmenej 402 rozsudkov smrti, najviac v regióne.

Subsaharská Afrika

Dve krajiny (Somálsko a Južný Sudán) vykonali popravy v roku 2017, v roku 2016 to bolo päť krajín.

Spolu bolo vykonaných dvadsaťosem popráv: 24 v Somálsku a štyri v južnom Sudáne, čo je mierne zvýšenie v porovnaní s najmenej 22 popravami zaznamenanými v roku 2016.

Počet trestov smrti klesol z najmenej 1 086 v roku 2016 na najmenej 878 v roku 2017. Nigéria udelila najvyšší počet rozsudkov smrti a na konci roka mala v regióne najvyšší počet osôb odsúdených na smrť.

Guinea zrušila trest smrti za všetky zločiny. Burkina Faso, Čad, Gambia a Keňa urobili dôležité kroky smerom k zrušeniu trestu smrti.
 
Viac o tejto téme sa dozviete v reportáži v ranných správach RTVS z 8.6.2018 (od minúty 43:50).
 

obrázek