Trest smrti v roku 2020: Fakty a čísla

Globálne údaje 

V roku 2020 Amnesty International zaznamenala 483 popráv v 18 krajinách, čo predstavuje medziročný pokles o 26 % zo 657 popráv zaznamenaných v roku 2019. Ide o najnižší počet popráv, aký Amnesty International zaznamenala za plynulé desaťročie.

Najviac ľudí odsúdených na smrť popravili v Číne, za ňou nasledujú IránEgyptIrak Saudská Arábia

Skutočný rozsah uplatňovania trestu smrti v Číne nie je známy, nakoľko tieto údaje podliehajú štátnemu tajomstvu; preto súhrnný počet najmenej 483 popráv nezahŕňa popravy vykonané v Číne, ktorých počet sa odhaduje na tisíce.

Vynechávajúc Čínu, 88 % všetkých zaznamenaných popráv bolo vykonaných len v štyroch krajinách sveta – v Iráne, Egypte, Iraku a Saudskej Arábii

Amnesty International zaznamenala medzi 483 ľuďmi, ktorí boli v roku 2020 popravení, celkom 16 žien (3 %), a to v týchto krajinách: Egypt (4), Irán (9), Omán (1), Saudská Arábia (2). 

IndiaKatar, Omán a Taiwan minulý rok obnovili vykonávanie popráv.

Naproti tomu, Amnesty International nezaznamenala žiadne popravy v Bielorusku, Japonsku, Pakistane, Singapure and Sudáne, kde popravy vykonávali v predchádzajúcich dvoch rokoch, ani v Bahrajne, kde popravy vykonávali v roku 2019, avšak nie v roku 2018. 

Egypt medziročne viac ako strojnásobil počet zaznamenaných popráv (z najmenej 32 na najmenej 107). 

Počet popráv zaznamenaných v Iraku klesol viac ako o polovicu (zo 100 v roku 2019 na 45 v roku 2020). Saudská Arábia medziročne znížila počet popráv o 85 %, zo 184 na 27

Čad zrušil trest smrti za akékoľvek trestné činy v máji. Kazachstan podpísal a v decembri podnikol kroky pre ratifikovanie Druhého opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, s cieľom zrušiť trest smrti. Colorado stalo 22. štátom USA, ktorý zrušil trest smrti. Barbados dokončil reformy na zrušenie povinného trestu smrti. 

Väčšina štátov sveta už zrušila trest smrti za akékoľvek trestné činy, na konci roka 2020 bol celkový počet týchto krajín 108, zatiaľ čo krajín, ktoré ho zrušili v právnom poriadku alebo praxi, bolo až 144

Amnesty International zaznamenala prípady omilostenia alebo zmiernenia trestu smrti v 33 krajinách: Afganistan, Bangladéš, Barbados, Demokratická republika Kongo, Ghana, Guyana, India, Indonézia, Japonsko, Jemen, Kamerun, Keňa, Kórejská republika, Kuvajt, Lesotho, Malajzia, Maroko/Západná Sahara, Mjanmarsko, Niger, Nigéria, Omán, Pakistan, Sierra Leone, Singapur, Srí Lanka, Sudán, Sýria, Tanzánia, Thajsko, Trinidad a Tobago, USA, Zambia a Zimbabwe. 

Celkovo bolo zaznamenaných najmenej 18 prípadov oslobodenia ľudí odsúdených na trest smrti, a to v nasledovných krajinách: Kamerun (3), Čína (1), Singapur (1), Taiwan (1), USA (6) and Zambia (6). 

Amnesty International zaznamenala, že v roku 2020 bolo vynesených 1 477 rozsudkov, ktorými súdy uložili trest smrti v 54 krajinách sveta, čo je o 36 % menej oproti 2 307 rozsudkom v roku 2019. 

Ku koncu roka 2020 čakalo na vykonanie trestu smrti najmenej 28 567 ľudí. 

Pri výkone trestu smrti boli v roku 2020 použité nasledujúce metódy: sťatie, poprava na elektrickom kresle, obesením, zastrelením či smrtiacou injekciou. 

V Iráne popravili troch ľudí za trestné činy, ktoré boli spáchané, keď mali menej ako 18 rokov. Podľa dostupných informácií ďalší ľudia, ktorí ešte nedovŕšili 18 rokov, čakali na svoju popravu v Iráne a na Maldivách. 

Za drogové trestné činy bolo vykonaných najmenej 30 popráv v troch krajinách: Čína, Irán a Saudská Arábia. Ich počet sa tak znížil o 75 % v porovnaní so 118 popravami v roku 2019.

Vo viacerých krajinách boli rozsudky ukladajúce trest smrti vynesené aj v súdnych konaniach, ktoré nespĺňali medzinárodné normy spravodlivého procesu – vrátane Bahrajnu, Bangladéša, Egypta, Iránu, Iraku, Jemenu, Malajzie, Pakistanu, Saudskej Arábie, Singapuru a Vietnamu. 

Regionálna analýza 

Americký kontinent 

Jedinou krajinou, ktorá tomto regióne vykonávala popravy, boli v roku 2020 už dvanásty rok po sebe USA.  

Počet popráv v Spojených štátoch medziročne klesol z 22 na 17. Počet zaznamenaných rozsudkov, ktorými bol v roku 2020 v USA uložený trest smrti, klesol na 18, t. j. takmer o polovicu z 35 trestov smrti uložených v roku 2019. 

Administratíva prezidenta Trumpa po 17-ročnej prestávke obnovila federálne popravy a za necelých šesť mesiacov poslala na smrť 10 mužov. 

Len dve krajiny v tomto regióne, USA and Trinidad a Tobago, vynášali rozsudky ukladajúce trest smrti. 

Ázijsko-tichomorský región 

V ázijsko-tichomorskom regióne vykonávali popravy v roku 2020 BangladéšČína, India, Kórejská ľudovodemokratická republika, Taiwan a Vietnam. 

Počet zaznamenaných rozsudkov, ktorými bol v tomto regióne uložený trest smrti, medziročne klesol viac ako o polovicu – na 517 takýchto rozsudkov v roku 2020 v porovnaní s 1 227 v roku 2019. 

Počet krajín, ktoré ukladali trest smrti (16) sa medziročne výrazne nezmenil (17 krajín v roku 2019). 

Japonsko, Pakistan a Singapur v roku 2020 po prvý raz za niekoľko rokov neuvádzali žiadne popravy.  

Európa a Stredná Ázia 

Hoci Bielorusko pokračovalo v udeľovaní trestu smrti, v roku 2020 neboli v regióne vykonané žiadne popravy. 

Kazachstan, Ruská federácia a Tadžikistan pokračovali v dodržiavaní moratória na popravy. 

Kazachstan podpísal a posunul na ratifikáciu Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, s cieľom zrušiť trest smrti. 

Blízky východ severná Afrika 

Počet zaznamenaných popráv sa na Blízkom východe a v severnej Afrike medziročne znížil o 25 % – z 579 v roku 2019 na 437 v roku 2020. Tamojšie súdy vydali 632 rozsudkov ukladajúcich trest smrti, čo je o 11 % menej ako 707 takýchto rozsudkov z roku 2019. 

Amnesty International zaznamenala vykonávanie popráv v ôsmich krajinách regiónu – Egypte, Iráne, Iraku, Jemene, Katare, Ománe, Saudskej Arábii a Sýrii. 

Katar a Omán po rokoch obnovili vykonávanie popráv.  

Sub-saharská Afrika 

Zaznamenaný počet popráv v subsaharskom regióne medziročne klesol o 36 % – z 25 v roku 2019 na 16 v roku 2020. 

Popravy sa vykonávali v troch krajinách – BotswaneJužnom Sudáne a Somálsku; t. j. o jednu krajinu menej oproti roku 2019. 

Počet uložených trestov smrti sa medziročne znížil o 6 % – z 325 trestov smrti uložených v roku 2019 na 305 v roku 2020. Rozsudky, ktoré ukladali trest smrti, vydávali súdy v 18 krajinách regiónu, čo je rovnaký počet krajín ako v predchádzajúcom roku.  

Čad sa stal 21. krajinou v subsaharskej Afrike, ktorá zrušila trest smrti za akékoľvek zločiny. 

Počet prípadov, v ktorých došlo k zmierneniu trestu smrti, sa zvýšil o 87 %, zo 165 v roku 2019 na 309 v roku 2020. 

Celú správu o treste smrti za rok 2020 si môžete prečítať na tomto odkaze.