Turecko obvinené z masového porušovania ľudských práv pri protestoch v parku Gezi

Turecké orgány sa dopustili masového porušovania ľudských práv pri pokusoch potlačiť protesty v Gezi Parku v lete tohto roka, tvrdí Amnesty International. V správe, ktorá bola dnes publikovaná, organizácia detailne popisuje najhoršie zneužitia použitia sily polície počas protestov a zlyhania spravodlivo potrestať takéto zneužitie moci, ako aj následné trestné stíhania a prenasledovanie tých, ktorí sa týchto protestov zúčastnili.

Pokus potlačiť protesty v Gezi Parku zahŕňal reťaz mnohých porušení ľudských práv. Tieto zahŕňali porušenie práva na slobodu zhromažďovania, ako aj práva na život, práva na slobodu a porušenie zákazu mučenia a neľudského zaobchádzania,“  hovorí Andrew Gardner, expert Amnesty International pre oblasť Turecka.

Správa Amnesty International s názvom „Protesty v Gezi Parku; Brutálne popretie práva na slobodu zhromažďovania v Turecku“, podrobne popisuje použitie ostrej munície, slzotvorného plynu, vodného dela, gumených nábojov a fyzického násilia na protestujúcich, ktoré zanechalo viac ako 8000 zranených na mieste protestov. Zneužitie moci a sily zo strany polície viedlo k minimálne trom úmrtiam protestujúcich.

Organizácia monitorovala protesty v Istanbule a v Ankare, a uskutočnila množstvo rozhovorov s ľuďmi v štyroch mestách Turecka, ktorí boli zranení v dôsledku zásahu polície, alebo boli nezákonne zadržaní, bití, alebo sexuálne napadnutí počas zadržiavania.

Správa dokumentuje ako:

  • boli protestujúci a ostatní závažne napadnutí, v dôsledku čoho bola spôsobená smrť jednému z nich a mnohí boli vážne zranení;
  • polícia pravidelne strieľala gumené náboje mieriac do hláv a vrchnej časti tela protestujúcich;
  • bol slzotvorný plyn použitý priamo na protestujúcich a okolo stojacich, a dokonca bol vypustený aj do súkromných rezidencií, nemocničných zariadení, čo vyústilo do zranení stovky ľudí a podľa svedkov, smrti minimálne jednej osoby;
  • boli chemické prípravky pridané do vodných diel;
  • boli ženy, ktoré sa zúčastnili protestov, sexuálne napadnuté predstaviteľmi ochrancov práva;
  • boli použité ostré náboje, v dôsledku čoho zomrela jedna osoba.

“Úroveň sily, ktorá bola použitá príslušníkmi polície takým spôsobom ako na protestoch v Gezi Parku, poukazuje na to, čo sa stane keď nedostatočne cvičení a slabo kontrolovaní príslušníci polície dostanú príkaz použiť silu – podporovaní použiť ju neobmedzene – s vedomím, že pravdepodobne nikdy nebudú odhalení alebo trestne stíhaní za jej zneužitie“  hovorí Andrew Gardner.

Drvivá väčšina prípadov policajného násilia nebola potrestaná, zatiaľ čo mnohí z tých, ktorí protesty zorganizovali a aktívne sa ich zúčastnili boli urážaní, zneužití a teraz čelia trestným stíhaniam založeným na nespravodlivých a vymyslených obvineniach. Tí, ktorí podporovali protestujúcich alebo informovali o protestoch – ako lekári, právnici, novinári a dokonca podnikatelia – čelili rôznym hrozbám a zastrašovaniu.

“Odhodlanie Tureckých orgánov ukončiť protesty v Gezi Parku – a zabrániť ich možnému opakovaniu, je zrejmé. Spôsob akým to chceli uskutočniť bol použitie sily, hrozieb, urážok a následné trestné stíhania. Stovky ľudí teraz čelia trestným stíhaniam iba za ich účasť na protestoch, bez akýchkoľvek dôkazov o ich možnej účasti pri aktoch násilia. Turecká vláda sa musí naučiť tolerovať odlišné názory, vyjadrované v uliciach na rôznych protestoch a ubezpečiť sa, že polícia je dostatočne vybavená, vycvičená a inštruovaná chrániť ľudí, ktorí sa týchto protestov zúčastnia v súlade so zákonom.”  hovorí Gardner.

Mnohí z tých, ktorí boli obvinení z organizovania protestov sú vyšetrovaní na základe antiteroristických zákonov.

Amnesty International vyzývavlády a dodávateľov prostriedkov na potlačenie nepokojov, aby vydali okamžitý zákaz ich vývozu alebo predaja do Turecka a to najmä: slzotvorného plynu a sprejov, gumených nábojov alebo iných vzdušných projektilov. Takýto zákaz by mal ostať v platnosti až kým turecké orgány neumožnia okamžité, nezávislé a nestranné vyšetrovanie podozrení na zneužitie alebo neoprávnené použitie sily orgánmi polície, a taktiež pokiaľ turecké orgány nepreukážu záväzok, že ich použitie bude len v súlade s medzinárodnými princípmi.