USA: ohrozenie základných princípov spravodlivosti

Amnesty International je hlboko znepokojená Vojenským nariadením (Military Order), ktoré podpísal prezident George. W. Bush 13. novembra. Nariadenie umožňuje špeciálnym vojenským komisiám súdiť neamerických občanov, podozrivých z účasti na „medzinárodnom terorizme“.

Od septembrových útokov v USA Amnesty International neustále žiada, aby boli všetci podozriví postavení pred spravodlivý súd. Nové prezidentské nariadenie však obchádza základné princípy pre spravodlivý súd. Dostáva sa zároveň aj do sporu so záväzkami, ktoré pre Spojené štáty vyplývajú z Medzinárodného dohovoru o občianskych a politických právach, ktorý USA ratifikovali v roku 1992.

Amnesty International považuje Vojenské nariadenie za neakceptovateľné a požaduje, aby bolo zrušené.

Vojenské nariadenie je diskriminačné, pretože nedovoľuje cudzím štátnym príslušníkom využívať rovnaké štandardy pre spravodlivosť, na aké majú nárok občania USA.

Podľa nariadenia má exekutíva neobmedzenú a svojvoľnú moc rozhodovať o tom, kto bude stíhaný a za akých pravidiel. Exekutíva má právo pozmeňovať rozsudky aj tresty, čo odporuje princípom oddelenia súdnej a výkonnej moci.

Vojenské nariadenie zreteľne obchádza obvyklé právne princípy ako i pravidlá pre narábanie s dôkazovým materiálom, ktoré sú uplatňované pri súdnych procesoch s občanmi USA. Nariadenie tiež nezabezpečuje právo na odvolanie proti rozsudku k vyššej súdnej inštancii, ani možnosť nápravy či odškodnenia za akékoľvek porušenie ľudských práv, ktoré sa mohlo odohrať počas zatýkania, väzby alebo trestného stíhania.

Podľa Amnesty International vytvára Vojenské nariadenie paralelný súdny systém v krajine. Porušuje základné princípy spravodlivosti, ktoré musia byť dodržané za akýchkoľvek okolností, vrátane vojny. Ženevské konvencie z roku 1949, ku ktorým USA pristúpili v roku 1955, vyžadujú, aby osoby zadržané v čase vojny boli súdené tribunálmi, zaručujúcimi dodržiavanie základných princípov spravodlivosti, vrátane práva na odvolanie.

Obzvlášť znepokojujúce je, že súdy vytvorené na základe Vojenského nariadenia môžu vynášať aj rozsudky trestu smrti, pričom medzinárodné štandarty požadujú, aby súdny proces pri hrdelnom treste zahŕňal všetky dostupné záruky na zabezpečenie férového súdu, vrátane práva na odvolanie.

Amnesty International sa obáva, že Vojenské nariadenie viac ohrozuje ako posilňuje dôveryhodnosť americkej justície a znehodnocuje pravidlá práva. AI sa obáva, že v súdoch podľa Vojenského nariadenia alebo nebude zadosťučinené spravodlivosti, alebo nebude zreteľné, že spravodlivosť bola vykonaná.

V časoch krízy je každá vláda podrobená ťažkej skúške. Práve v týchto chvíľach je dôležité dbať na prísne dodržiavanie spravodlivosti. Obete útokov, ich rodiny a aj verejnosť si to zaslúžia.