Environmentálny právnik Steven Donziger je po takmer 1000 dňoch svojvoľného zadržiavania na slobode, to však nie je koniec jeho prípadu

Nespravodlivo väznený obranca ľudských práv a právnik, ktorý pôsobí v oblasti environmentálneho práva, Steven Donziger, sa 25. apríla 2022 dostal na slobodu. Donziger strávil 45 dní vo väzení a ďalších viac ako 900 dní v domácom väzení aj napriek tomu, že jeho uväznenie bolo úplne svojvoľné. Podľa slov strategického poradcu Amnesty International Daniela Joloya, bolo Dozingerovo zadržiavanie a nespravodlivý súdny proces odvetou za jeho ľudskoprávne aktivity.

Donziger odhalil protiprávne konanie spoločnosti Chevron, ktorá na území amazonského dažďového pralesa úmyselne vypustila viac ako 600 miliónov hektolitrov toxického ropného odpadu. Napriek opakovaným výzvam ľudskoprávnych organizácií aj jednotlivcov americké ministerstvo spravodlivosti odmietlo podniknúť akékoľvek kroky na nápravu hrubého zásahu do Donzigerových práv. Viac ako 100 ľudskoprávnych a environmentálnych organizácií z celého sveta vrátane Amnesty International, Greenpeace USA a ďalších vyzvalo 15. marca 2022 amerického prezidenta, aby Donzigerovi udelil milosť a zabezpečil tak jeho okamžité prepustenie.

„Žiaľ, ukončenie výkonu trestu neznamená, že Steven viac nečelí nespravodlivosti,“ uviedol v reakcii na Donzigerovo prepustenie Daniel Joloy. „Vláda USA musí v plnej miere implementovať rozhodnutie pracovnej skupiny OSN pre svojvoľné zadržiavanie a začať nezávislé vyšetrovanie okolností, ktoré viedli k Stevenovmu svojvoľnému zadržaniu. Vláda musí zároveň zabrániť tomu, aby sa podobná situácia opakovala v budúcnosti. To dokáže iba urýchleným prijatím zákonov na elimináciu strategických súdnych sporov zameraných proti občianskej participácii. Tieto zákony budú chrániť odvážnych ľudí, ktorí upozorňujú na zločiny korporácií. (Nadnárodné) korporácie nesmú naďalej zneužívať americký súdny systém na umlčiavanie a zastrašovanie obrancov a obrankýň ľudských práv ani kohokoľvek iného, kto odhaľuje ich protiprávne konanie.“