ÚTOKY NA ĽUDSKOPRÁVNYCH AKTIVISTOV PO CELOM SVETE DOSIAHLI KRITICKÝ BOD


  • Amnesty international spúšťa novú kampaň pod názvom “Brave” alebo „Odvaha“ s cieľom zastaviť vlnu útokov proti tým, ktorí bránia ľudské práva.
  • V roku 2016 bolo pre bránenie ľudských práv zabitých 281 ľudí, ide o nárast oproti 156 zabitým v roku 2015.
  • Obrancovia ľudských práv na celom svete čelia neslýchaným útokom, medziiným démonizujúcej rétorike, ostrému potlačovaniu občianskej spoločnosti a rozsiahlemu odpočúvaniu. 

 

“Komunita lídrov, právnikov, novinárov a ďalších obrancov ľudských práv  na celom svete čelí neslýchanému prenasledovaniu, zastrašovaniu a násiliu,” uviedla Amnesty International, počas dnešného spustenia novej celosvetovej kampane, v ktorej požaduje zastavenie prívalu útokov voči statočným jednotlivcom, ktorí sa postavili nespravodlivosti.

“Dnes sme svedkami priameho útoku vlád, ozbrojených skupín, korporácií a ďalších, ktorí majú moc voči samotnému právu brániť ľudské práva. Obrancovia ľudských práv  na celom svete znášajú najväčší nápor tohto útoku,” uviedol generálny tajomník Amnesty International Selil Shetty.

„Od prezidenta Putina k prezidentovi Xi a prezidentovi el-Sisi, lídri na každom kontinente vo veľkom rozkladajú základy nevyhnutné pre slobodnú, spravodlivú a rovnocennú spoločnosť. Tým, že ich oberajú o právo protestovať, odpočúvajú ich a útočia na nich a ich komunity cieleným prenasledovaním, vyhrážkami a fyzickými útokmi, vlády sa snažia umlčať tých, ktorí sa postavili za naše práva.”

V novej tlačovej správe ”Obrancovia ľudských práv v ohrození – priestor pre občiansku spoločnosť sa scvrkáva” (Human rights defenders under threat – a shrinking space for civil society’) , ktorá bola zverejnená dnes ako súčasť kampane, Amnesty International podrobne popisuje, akým neslýchaným nebezpečenstvám čelia obrancovia ľudských práv. Prenasledovanie obrancov ľudských práv sa zmenilo na vražedný hon. Podľa údajov od NGO Front Line Defenders bolo v roku 2016 pri obrane ľudských práv na celom svete zabitých 281 ľudí, v porovnaní so 156 mŕtvymi v roku 2015, ide teda o nárast.

Autoritárski lídri, ktorí sa snažia obmedzovať ľudské práva, chcú, aby sme uverili, že majú na srdci iba naše blaho, ale nie je to tak. V skutočnosti tí, ktorí bránia naše ľudské práva sa za nás postavili – a teraz čelia za svoju opovážlivosť prenasledovaniu. V roku 2017 sa situácia, v ktorej sa obrancovia ľudských práv nachádzajú, zmenila na kritickú, v dôsledku toho k akým opatreniam sa uchýlili totalitné štáty.

 

Arzenál zbraní používaných proti obrancom ľudských práv sa rozširuje.

“Kombinácia masového odpočúvania, nových technológii, zneužívania zákonov a tvrdých zásahov počas  pokojných protestov vytvorila bezprecedentný stav ohrozenia pre ľudskoprávnych aktivistov,” varuje tlačová správa.  Medzi novými trendami môžeme sledovať prudký nárast využívania nových technológii a sledovania aj na internete s cieľom zastrašiť a umlčať aktivistov.

Bahrajnská vláda používa spyware na vystopovanie vyhostených ľudskoprávnych aktivistov a vlády na celom svete, požadujú od spoločností, aby im poskytli šifrovacie kľúče a dešifrovali súkromnú online komunikáciu bez ohľadu na následky. Vo Veľkej Británii polícia odpočúvala žurnalistov s cieľom odhaliť ich zdroje. Na miestach ako Mexiko a Rusko trolovacie siete vo veľkom šíria dezinformačné kampane za účelom zdiskreditovania a stigmatizácie obrancov ľudských práv ako sú napríklad novinári.

Tieto nové trendy rozšírili už beztak nebezpečný arzenál zbraní využívaných na prenasledovanie obrancov ľudských práv, vrátane vraždenia, nútených zmiznutí, tvrdých zásahov na pokojných protestoch a zneužívanie trestných a občianskych zákonov.

Amnesty International zaznamenala, že v roku 2016

–       Boli v minimálne 22 krajinách ľudia zabití za to, že nenásilne chránili ľudské práva

–       V 63 krajinách čelili takýto ľudia očierňovaniu

–       V 68 krajinách boli zatýkaní, alebo zadržiavaní iba na základe ich nenásilnej činnosti

–       V 94 krajinách boli zastrašovaní, alebo napadnutí

“Keď vlády práve neobťažujú a nezastrašujú obrancov ľudských práv, snažia sa vyvolať otvorenú nevraživosť voči takýmto ľuďom využívajúc démonizujúcu rétoriku, ktorá vykresľuje aktivistov ako teroristov či zahraničných agentov, čo je obrovská lož,” uviedol Salil Shetty, “A teraz vyvstáva otázka: Budeme sa iba nečinne prizerať, ako sa tí pri moci snažia zničiť obrancov ľudských práv, ktorí sú často poslednou obrannou líniou slobodnej a spravodlivej spoločnosti, alebo sa im postavíme na odpor?”

 

Amnesty international spúšťa novú celosvetovú kampaň “na ochranu statočných”

Vo svetle bezprecedentného ohrozenia, ktorému čelia obrancovia ľudských práv, Amnesty International dnes spúšťa novú kampaň pod názvom “Brave”. Žiada v nej aby štáty uznali legitímnu prácu tých, ktorí sa snažia postaviť za  prirodzenú dôstojnosť a rovnaké práva všetkých ľudí a zabezpečili ich slobodu a bezpečnosť.

Amnesty international žiada, aby krajiny dodržiavali to k čomu sa zaviazali keď OSN prijala v roku 1998 Deklaráciu o ochrancoch ľudských práv. Táto Deklarácia zaväzuje štáty, aby uznali kľúčovú rolu a prínos, tých ktorí chránia ľudské práva a aby prijali efektívne opatrenia na ich ochranu.

Celosvetová kampaň pritiahne pozornosť k prípadom jednotlivcov, ktorí sa pre svoju ľudskoprávnu činnosť ocitli v bezprostrednom nebezpečenstve, zároveň bude lobovať za to, aby vlády a zákonodarcovia posilnili existujúce legálne rámce na ich ochranu. Amnesty International bude aj naďalej pokračovať vo vyšetrovaní útokov voči aktivistom a spolupracovať s regionálnymi organizáciami a aktivistami na zapojení verejnosti.

“Od Fredericka Douglassa cez Emily Pankhurst, Rosu Parks, B.R. Ambedkara až po Nelsona Mandelu história je plná príbehov obyčajných ľudí, ktorí odmietli prijať status quo a postavili sa za to, čo je správne,”  povedal Salil Shetty.

“Duch odvahy je stále živý. Či už sa pozrieme na Malalu Yousafzai alebo Chelsey Manning, tam vonku sú stále ľudia ochotní vziať na seba obrovské riziko pre dobro nás všetkých.”

“Bez ich odvahy by bol náš svet menej spravodlivý a my by sme si boli menej rovní. Preto dnes žiadame všetkých, – nielen svetových lídrov – aby sa postavili za obrancov ľudských práv a spoločne ochránili odvážnych.”

Znenie celej správy nájdete tu.

Pre viac informácií kontaktujte tlačové oddelienia Amnesty International v Londýne na +44 20 7413 5566 alebo [email protected] alebo kontaktujte Kamilu Gunišovú v slovenskej pobočke Amnesty International na 0948 936 528 alebo [email protected]