Úvodný workshop pre aktivistov

V Amnesty International vítame novú aktivistickú skupinu z Prievidze.

19.apríla sa uskutočnil prvý úvodný workshop pre aktivistov z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi. Osem zakladajúcich členiek skupiny bolo prevedených cez základy fungovania aktivistickej skupiny a spôsoby organizovania akcií. Súčasťou workshopu boli informácie o prebiehajúcich kampaniach Amnesty International a histórii hnutia vo svete a na Slovensku. Novovzniknutá skupina sa púšťa aj do svojej prvej verejnej akcie, v najbližších týždňoch sa chystá na zber ponožiek pre migrantov mieriacich z Latinskej Ameriky k hraniciam USA. Akcia bude spojená aj s premietaním filmu. Ak sa chcete do činnosti skupiny zapojiť prosím kontaktujte koordinátorku skupiny [email protected].