Väčšina obetí ozbrojeného násilia v domácnostiach sú ženy

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Amnesty International upozorňuje na dopad nekontrolovaného obchodu so zbraňami na domáce násilie páchané na ženách.

Väčšina obetí a páchateľov ozbrojeného násilia sú muži. Avšak väčšina obetí, ktoré zabijú v domácnostiach sú ženy.

Vrahmi žien, ktoré v domácnostiach zomrú násilnou smrťou sú najčastejšie ich partneri, alebo príbuzní muži. Vo Francúzsku partneri a bývalí partneri zabijú každý mesiac v priemere 6 žien. V krajinách kde je v obehu viac zbraní je číslo ešte vyššie. V Juhoafrickej republike je každých 6 hodín zavraždená manželka alebo partnerka. Tretinu týchto žien partneri zastrelia. V USA sú to dokonca dve tretiny.

Porovnávacie štúdie v 25 ekonomicky vyspelých krajinách dokázali, že o čo sú zbrane dostupnejšie, o to viac žien zomrie v dôsledku domáceho násilia. Keď sa v domácnosti nachádza zbraň, časté sú prípady vyhrážania sa jej použitím. Na Slovensku nie sú dostupné presné štatistiky, ale mimovládne organizácie zaoberajúce sa násilím páchaným na ženách túto skúsenosť z praxe potvrdzujú. Pri vyhrotení konfliktu sa znásobuje pravdepodobnosť smrteľného strelného zranenia. Malé a ručné zbrane, na rozdiel od nožov a iných predmetov, spôsobujú vážnejšie zranenia, znižujú šancu obete na útek a takmer vylučujú pomoc tretej neškolenej osoby.

Amnesty International vyzýva štáty, aby zavádzali politiku kontroly obchodovania s malými a ručnými zbraňami. Vlády by mali pozorne sledovať ako môžu súkromné osoby nadobudnúť zbraň a ako ju uchovávajú.

Krajiny, ktoré sprísnili zákony týkajúce sa predaja zbraní súkromným osobám už zaznamenali pozitívne výsledky. Najviac sa týkali žien. Od roku 1995 kedy v Kanade zaviedli prísnejšiu legislatívu, klesol počet ozbrojených vrážd o 15 percent. Vraždy žien v dôsledku domáceho násilia spáchaného strelnou zbraňou klesli až o 40 percent. V Austrálii klesol počet ozbrojených vrážd o 45 percent, u žien o 57 percent.

V mnohých krajinách zákon nepovoľuje, aby strelnú zbraň vlastnili tí, ktorí spáchali závažný trestný čin. Pri posudzovaní žiadosti je preverený trestný register žiadateľa. Avšak táto kontrola nie je dostatočná, pretože domáce násilie len zriedka vyústi do usvedčenia a odsúdenia zo závažného trestného činu. Lepšou prevenciou je systém, ktorý ženy podporuje v tom, aby domáce násilie nahlásili a poskytuje im pomoc a ochranu. AI upozorňuje, že nahlásené domáce násilie musí byť vyšetrované ako obvinenie z akéhokoľvek iného závažného trestného činu.
Vo väčšine prípadov však ženy domáce násilie nenahlásia. Niektoré sa boja, že nebude vyšetrené, iné nemajú prístup k adekvátnej pomoci polície a súdov. Nemá pre nich zmysel oznámiť trestný čin, ktorý polícia neberie vážne. Extrémne riskantné je nahlásenie násilia páchaného mužom, ktorý má strelnú zbraň.

Zlepšiť situáciu pomáha aj legislatíva, ktorá povoľuje úradom, aby pri preverovaní žiadostí o vlastníctvo zbrane získavali viac informácií. Kanadský zákon vyžaduje, aby pred udelením licencie bola informovaná žiadateľova manželka alebo partnerka, manžel alebo partner. Žiadatelia tiež potrebujú doporučenie, väčšinou od svojich partnerov. Polícia na Novom Zélande má právo preverovať názor partnerov na udelenie povolenia. V Austrálii môže byť požadované stanovisko rodinného lekára. V Turecku žiadatelia musia predložiť lekárske osvedčenie o psychickej stabilite.