Filters applied

52 results

Sort by
Holandsko

Holandsko zmenilo zákonnú definíciu znásilnenia

V Holandsku došlo 4. júna 2023 k historickému víťazstvu. Snemovňa reprezentantov odhlasovala zmenu zákona o sexuálnych trestných činoch. Holandsko zmenilo zákonnú definíciu znásilnenia a zaviedlo novú definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu. Podľa riaditeľky Amnesty International...
Česká republika

Chce to souhlas

Aj Česko potrebuje ochranu pred znásilnením Krátke stanovisko Amnesty International Slovensko k českému návrhu zákona o znásilnení14. júna 2023 Amnesty International Slovensko sa od roku 2021 usiluje o to, aby sme mali na Slovensku definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu pri sexuálnych...
Hovorme o súhlase

Za súhlas v definícii znásilnenia

Slovenská republika, petícia je aktívna od 25. apríla 2023 V Amnesty International Slovensko vychádzame z presvedčenia a názoru odbornej verejnosti, že súhlas je deliacou líniou medzi sexuálnou interakciou a znásilnením. Systémové zmeny, ktoré posilnia ochranu preživších sexuálneho násilia a...