Väzni na Guantáname sa môžu obrátiť na súdy v USA

Americké súdy môžu po včerajšom rozhodnutí Najvyššieho súdu USA rozhodovať o právoplatnosti väznenia osôb na základni Guantánamo. Miesto sa v posledných dvoch rokoch stalo väzením pre stovky ľudí, ktorých americká administratíva označovala ako „nepriateľských bojovníkov“. Tieto osoby nespadali do právomoci federálnych súdov.

Základňa USA na Kube preto zvykla byť označovaná aj ako právna čierna diera. Sú tu väznené stovky osôb, ktoré boli zadržané počas konfliktu v Afganistane. Časť z nich – nie je známe, aká veľká – bola neskôr presunutá do väzníc v iných krajinách ako Pakistan, Irán, Gambia, Zambia a Bosna a Hercegovina.
Na Guatáname bolo k 14. júnu 2004 asi 600 väzňov zo 40 krajín. Väčšina z nich sa nachádza v malých celách a doteraz nemala nárok na prístup k právnikovi ani príbuzným.

Amnesty International začiatkom júna zverejnila správu, v ktorej upozornila, že medzinárodné právo garantuje každému nárok na súdne preskúmanie zadržiavania. Toto opatrenie chráni jednotlivcov pred tým, aby boli zadržiavaní bezdôvodne ale aj pred mučením a zlým zaobchádzaním. Voči väčšine osôb zadržiavaných na Guantáname neboli vznesené obvinenia a celé mesiace boli väznené bez súdu. Amnesty International upozorňovala na protiprávnosť takéhoto postupu a žiadala, aby boli proti nim vznesené obvinenia, alebo aby boli prepustení. Obvinené boli zatiaľ len tri osoby. Nemal ich však čakať civilný ani vojenský súd. O ich osude mala rozhodnúť vojenská komisia, voči ktorej rozhodnutiu sa nie je možné odvolať.

Niekoľko väzňov bolo z Guantánama prepustených. Čo sa stane s tými, ktorí ostali, nie je známe. Americká administratíva väznenie zdôvodňuje tým, že ide o „nepriateľských bojovníkov“ zajatých v rámci „vojny proti terorizmu“. Tá sa podľa nej riadi zvláštnymi pravidlami, ktoré jej umožňujú zadržiavať nepriateľov počas trvania konfliktu. Ako dlho však bude „vojna proti terorizmu“ trvať, nie je známe.