Veľká Británia spravila krok k obmedzeniu ľudských práv

Zákon na ochranu pred terorizmom a zločinom, ktorý britský parlament schválil v piatok otvára dvere porušovaniu ľudských práv, konštatuje Amnesty International.

Zákon umožní zadržiavať nebritských občanov bez obvinenia či súdu na neobmedzenú dobu.
Postačí, ak minister vnútra skonštatuje, že dotyčná osoba predstavuje nebezpečenstvo pre národnú bezpečnosť a je podozrivá z „medzinárodného terorizmu“. Podozrenie ministra spravodlivosti môže byť založené na tajných dôkazoch. Potvrdí ich súdny orgán, ktorý na tajné pojednávania nemusí prizvať podozrivého ani jeho právneho zástupcu.

Amnesty International má obavy, že tento zákon povedie k vzniku tieňového súdnictva, ktoré neposkytuje rovnaké záruky ako formálny systém. Keďže umožňuje časovo neobmedzené zadržanie, dostáva sa do sporu s článkom 5 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý stanovuje, že osobu možno zatknúť pre dôvodné podozrenie zo spáchanie trestného činu. Amnesty International spochybňuje nevyhnutnosť prijatia tohto zákonu. Vychádza pritom zo slov britského ministra vnútra, ktorý v októbri skonštatoval, že neexistuje priame ohrozenie bezpečnosti Spojeného kráľovstva.

Organizácia apeluje na účastníkov summitu EÚ v Laekene, aby sa ľudské práva stali základom európskej politiky. „Spojené kráľovstvo je jedinou členskou krajinou EÚ, ktorá upustila od povinností, ku ktorým ju zaväzujú medzinárodné zmluvy. Nesmie dôjsť k tomu, aby to bol prvý krok smerom k zbúraniu európskeho humanitárneho štandardu,“ vyhlásila Amnesty International.