Vranovčania sa zasadzujú proti trestu smrti

V piatok 13. apríla zorganizovali  vranovskí aktivisti v Košiciach pred Vedeckou knižnicou petičnú akciu, ktorá trvala od 15:00 do 18:00. Bola venovaná zákazu trestu smrti (tejto téme sa skupina venovala celý apríl).

Akcia bola zameraná na dva konkrétne príklady trestu smrti. Prvým je príbeh odsúdených medikov v Líbyi, obvinených z údajného nakazenia 426 detí vírusom HIV. AI žiada vodcu tejto krajiny o spravodlivý súdny proces, ktorý by bol v súlade s medzinárodným právom. To bolo porušované napríklad získavaním výpovedí mučením obžalovaných. Nové zistenia expertov na AIDS Luca Montagniera a Vittoria Colizziho ukázali, že infekcie boli zapríčinené zlou hygienickou starostlivosťou. a to konkrétne v dvoch prípadoch. Ďalej sme sa venovali prípadu dvoch sudánskych žien (Sadia Idriss Fadul a Amouna Abdallah Daldoum ), ktoré boli odsúdené na trest smrti ukameňovaním za cudzoložstvo. Aj v tomto prípade nebol súdny proces spravodlivý – bol vedený v arabčine, pričom obe ženy hovoria len jazykom príslušnej etnickej skupiny a tlmočník nebol prítomný, nemali právneho zástupcu a pod. Obe sú vydaté a majú deti. AI považuje trest smrti za krutý, neľudský, ponižujúci a degradujúci ľudskú dôstojnosť.