Vyhlásenie k premiérovej stigmatizácii občianskej spoločnosti

 
Amnesty International je znepokojená reakciou predsedu vlády Roberta Fica na rozsiahly občiansky pohyb – zhromaždenia a pochody, a ďalšie prejavy podpory pre obete vraždy – novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovu. Organizácia pripomína, že tieto aktivity sú chránené medzinárodnými dohovormi o ľudských právach a spadajú pod slobodu zhromažďovania a prejavu. Predseda vlády tvrdí, že na zhromaždeniach vidí “rukopis, ktorý je v strednej a východnej Európe pomerne silný “ a považuje za podozrivé rýchlosť akou boli zorganizované protesty a vytlačené odznaky.
 
Takéto a podobné slovné útoky spochybňujú legitímnosť občianskeho aktivizmu a slobody prejavu. Amnesty International pripomína, že slobodná diskusia, vrátane prejavu nesúhlasu o záležitostiach týkajúcich sa vládnej praxe je potrebná v každej spoločnosti.
 
Zo skúseností Poľska, Maďarska, Ruska alebo Turecka vieme, že stigmatizácia a umlčiavanie slobodnej občianskej spoločnosti často začína slovami z úst politikov a môže mať desivé dopady na menšiny či kritické hlasy. Úlohou vládnych predstaviteľov je presadzovať a chrániť občiansku spoločnosť, právo na zhromažďovanie sa a slobodu prejavu.
 
Amnesty International vyzýva premiéra, aby sa zasadil za dôsledné vyšetrenie smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Zároveň premiéra vyzývame, aby vo svojich vyjadreniach rešpektoval právo na slobodu zhromažďovania a prejavu, aj keď takéto prejavy obsahujú kritiku vlády, vrátane jeho osoby.
 
Amnesty International na Slovensku bude naďalej, a s ešte väčšou vážnosťou robiť to, prečo vznikla: obhajovať ľudské práva ako univerzálne, čiže platné rovnako pre všetkých, bez ohľadu na politické presvedčenie a bez ohľadu na to, ako sa vyvinie politická situácia v našej krajine.