Workshop ku kampani Zbrane pod kontrolou

28.apríla sme odštartovali kampaň Zbrane pod kontrolou workshopom pre tých, ktorí majú záujem pracovať na tejto svetovo závažnej téme a informovať verejnosť o dôsledkoch nekontrolovateľného obchodu so zbraňami.

V priestoroch kancelárie AI v Bratislave sa sobotné poludnie nieslo v duchu faktov, štatistík ale najmä ľudskoprávnych dôsledkoch, ktoré sa podpisujú na nedostatočnej kontrole medzinárodného obchodu so zbraňami. V súčasnosti totiž neexistuježiadny záväzný a komplexný medzinárodný dokument na kontrolu exportu zbraní. Cieľom kampane Amnesty International Zbrane pod kontrolou je prijatie  efektívnej Zmluvy o obchodovaní so zbraňami najvyšších možných štandardov. Na workshope sme sa rozprávali o tom, čo by zmluva, aby bola efektívna mala obsahovať, aké sú postoje stálych členov Rady Bezpečnosti OSN a čo môžeme urobiť my preto aby sa prijatie zmluvy dosiahlo. Aktivisti a aktivistky Banskobystrickej, Prievidzskej skupiny, členovia/ky a stážisti/ky AI navrhli aj akcie, ktoré chcú vo svojich miestach v nasledujúcich týždňoch organizovať.

Ak sa máte chuť zapojiť a pomôcť pri organizovaní akcií prosím kontaktujte koordinátorku aktivizmu na[email protected].