Workshop o aktivizme na gymnáziu v Púchove

14.marca sme sa so študentami a študentkami gymnázia rozprávali o úlohe každého človeka prijať zodpovednosť za dianie vôkol neho a vo svete. Jednou z možnosti ako zodpovednosť pretaviť do skutkov je bojovať za prirodzené práva človeka.

Cieľom workshopu bolo zoznámenie sa s prácou AI, kampaňami, ktoré poukazujú na porušovanie práv skupín i jednotlivcov a spôsobmi aktívneho angažovania sa. Gymnazisti a gymnazistky boli zoznámení so základmi fungovania aktivistickej skupiny a spôsobmi organizovania akcií. Súčasťou workshopu boli informácie o prebiehajúcich kampaniach Amnesty International a histórii hnutia vo svete a na Slovensku.

Workshopu sa zúčastnili aj študentky Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré mali záujem o informácie ohľadom fungovania aktivistickej skupiny. AI workshop bol spojený s premietaním filmu Bieloruský sen, počas ktorého študenti mali možnosť sa zapojiť do písania listov väzňa svedomia AI Alesa Bialatského.