Zákaz propagácie homosexutality na poľských školách

Poľské ministerstvo školstva 13. marca navrhlo „zakázať propagáciu homosexuality a iných sexuálnych úchyliek“ na poľských školách. Neuposlúchnutie môže viesť k vylúčeniu, potrestaniu, alebo aj uväzneniu. 

AI upozorňuje, že toto opatrenie by obmedzovalo právo študentov na slobodu vyjadrovania sa a prístup k informáciam. Opatrenie by kriminalizovalo každého, kto by sa na školách snažil propagovať rovnosť sexuálnej orientácie. Zavedením nariadenia by tiež Poľsko porušilo svoje záväzky, ktoré má podľa medzinárodných a regionálnych ľudskoprávnych dohôd, ktorých je Poľsko, ako člen EÚ, účastníckou krajinou. Nariadenie by tiež bolo v rozpore s poľskou ústavou.

V poslednom období v Poľsku vzrastá zastrašovanie a diskriminácia lesieb, gayov, bisexuálov a transexuálov (LGBT). V máji 2006 sa poslanec Wojciech Wierzejski vyzýval k použitiu sily, ak sa LGBT aktivisti rozhodnú viesť svoj každoročný júnový Pochod rovnosti vo Varšave. V septembri 2006 minister školstva odmietol financovať projekt podaný LGBT mimovládnou organizáciou. Argumentoval, že: „Ministerstvo nebude podporovať akcie, ktorých cieľom je propagovať homosexuálne správanie medzi mladými ľuďmi“.

Napriek silnej politickej podpore týchto názorov a rozšíreným predsudkom spoločnosti voči homosexuálnej komunite, 17. marca tohto roku desaťtisíce učiteľov spolu s aktivistami LGBT vyšli do ulíc s cieľom protestovať proti plánovanému nariadeniu a za odvolanie ministra školstva.