Zakážme kazetovú muníciu

Kazetová munícia je jedným z najkrutejších druhov zbraní.  Bomba, ktorá môže byť odpálená zo vzduchu či zo zeme, v sebe totiž obsahuje stovky bombičiek, ktoré sa nekontrolovane rozletia a zasahujú vojenské i civilné ciele, bez rozdielu. Každá desiata bombička pri dopade nevybuchne a naďalej ohrozuje civilistov podobne ako nášľapná bomba.

Väčšina krajín sveta sa už dnes pripojila k Dohovoru o kazetovej munícii, ktorý bol 30. 5. 2008 prijatý v Osle a znamená zákaz používania, transferu či skladovania kazetovej munície.

Slovensko ani päť rokov po schválení Dohovoru o kazetovej munícii jednou z posledných štyroch krajín Európskej únie, ktoré sa nepripojili k zákazu kazetovej munície, a to i napriek tomu, že sami kazetovú muníciu vyrábali a majú ju na skladoch.

Vyzvite premiéra, aby zakázal kazetovú muníciu na Slovensku.

 

Vážený pán premiér,

kazetová munícia je nehumánnym druhom zbrane, ktorý väčšina krajín sveta zakázala podpísaním Dohovoru o kazetovej munícii. Napriek tomu, že sa slovenská vláda už v roku 2008 zaviazala učiniť konkrétne kroky smerujúce k pristúpeniu Dohovoru o kazetovej munícii, ktorý výrobu, predaj, skladovanie a používanie kazetovej munície zakazuje, do dnešného dňa Dohovor nepodpísala.

Preto Vás žiadame, aby ste sa zasadili za čo najskoršie pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o kazetovej munícii.

Ďakujem a s pozdravom,