Zastavenie stíhania väzňov v Guantáname: prvý krok správnym smerom

Len niekoľko hodín po inaugurácii nového amerického prezidenta vydala americká administratíva príkaz na pozastavenie procesov pred vojenskými tribunálmi vo väznici v Guantánamo Bay. Amnesty International (AI) víta prvý krok novej americkej vlády a považuje ho za „jasný signál, že jej zámery sa odkláňajú od nezákonných praktík používaných v minulosti“. 

„Je to povzbudivý krok a dúfame, že za ním bude nasledovať úplný koniec nespravodlivých súdnych procesov a zatvorenie väznice v Guantánamo Bay,“ tvrdí Amnesty International.

Podľa najnovších pokynov sa na 120 dní zastavili procesy s piatimi zadržanými v Guantáname, ktorých predtým väznila CIA. Zastavenie procesov má poskytnúť novej americkej vláde čas na posúdenie prípadov zadržiavaných väzňov v Guantánamo Bay, prehodnotenie ich možného stíhania a v prípade stíhania výber najvhodnejšej formy preň.

„Zákon o vojenských komisiách – tak ako samotné Guantánamo, tajný program zadržiavania väzňov a mučenie – priviedlo Spojené štáty do pozície, ktorá nebola v súlade s ich medzinárodnými záväzkami. Pozastavenie procesov pred vojenskou komisiou je dobré znamenie, že napravenie chýb z minulosti bude prioritou pre novú americkú vládu,“ tvrdí AI. Cesta k bezpečnosti podľa AI vedie cez rešpekt pre ľudské práva a zákony.

Amnesty International zároveň dúfa, že nová vláda bude postupovať promptne a zruší všetky obvinenia, ktoré vojenská komisia nestihla doriešiť. Všetky súdne procesy, ktoré americká vláda plánuje previesť, by sa mali uskutočniť v rámci federálneho súdneho systému Spojených štátov a bez vznesenia rozsudku trestu smrti.

AI už od začiatku namietala proti vojenským tribunálom, keďže nespĺňajú štandardy medzinárodných procesov. Medzi inými nezakazujú použitie dôkazov a informácií, ktoré boli získané krutým, neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním či v rámci iných nezákonných podmienok.

O úlohách pre Baracka Obamu počas jeho prvých 100 dní na poste amerického prezidenta sa dozviete viac na tejto stránke.