Ženy v Bosne a Hercegovine sa dočkali spravodlivosti

Ženy, ktoré sa počas vojnového konfliktu v Bosne a v Hercegovine stali obeťami sexuálneho násilia, sa po štrnástich rokov od skončenia vojny dostali na ceste k dosiahnutiu spravodlivosti. Aj vďaka kampani Amnesty International došlo k významnému pokroku v Bosne a Hercegovine. Orgány začali s prípravou politík a zákonov, ktoré by mali viesť k odškodneniu a zlepšenie prístupu k spravodlivosti pre všetky civilné obete vojny, vrátane obetí vojnových zločinov sexuálneho násilia. Pokrok nastal aj pri trestnom stíhaní za vojnové zločiny sexuálneho násilia.
“Tu neexistuje vôbec žiadna spravodlivosť!” povedala  v roku 2009 obyvateľka Bosny a Hercegoviny v čase spustenia kampane Amnesty International. Počas vojny v rokoch 1992 – 1995 boli znásilnené tisícky žien a dievčat, mnohé z nich boli zadržiavané vo väzenských táboroch, hoteloch a súkromných domoch, kde boli sexuálne zneužívané a mnohé aj zavraždené. Aj o štrnásť rokov neskôr boli miestne občianske združenia jediným zdrojom podpory pre tieto obete. Ako to býva v spoločnostiach, ktoré prekonali vojnový konflikt, aj tieto ženy dostali v porovnaní s vojnovými veteránmi oveľa menšiu podporu z hľadiska sociálnej kompenzácie alebo inej pomoci.

Amnesty International sa zamerala na to, aby vláda zabezpečila prístup k spravodlivosti a poskytla ženám odškodnenie. Zároveň podnikala kroky k zmierneniu stigmatizácie a diskriminácie voči obetiam. V krajine vznikla koalícia mimovládnych organizácií. Aktivisti a členovia AI rozposielali listy, pohľadnice, petície a e-maily, ktorými žiadali od predsedu vlády zaistenie spravodlivosti. Aktivisti a  členovia AI SK zorganizovali spolu 8 verejných akcií a svojím podpisom sa zapojilo aj 1417 ľudí zo Slovenska. Kampaňou bolo mobilizované aj medzinárodné spoločenstvo, OSN aj niektorí členovia Európskeho parlamentu apelovali na orgány Bosny a Hercegoviny, aby zaistili spravodlivosť a odškodnenie pre obete sexuálneho násilia.

Kampaň Amnesty International zaujala média na celom svete vrátane Slovenska.

AI SK sa stretlo aj s Ministerstvom zahraničných vecí SR a správu o situácií obetí sexuálneho násilia v Bosne a Hercegovine Koho spravodlivosť? Ženy v Bosne a Hercegovine stále čakajú; posunuli ďalej do európskych inštitúcií v Bruseli ako aj stálej misie v OSN.

Prvý úspech kampane sa dostavil v máji 2010. Dve ministerstvá vlády BiH oslovili občianske organizácie, aby im pomohli vypracovať nový zákon a stratégiu pre zabezpečenie ochrany a kompenzácie obetiam vojnových zločinov. O dva mesiace na to bol zahájený projekt, ktorý si dal za cieľ vypracovať tieto zákony a stratégie.

Pokrok nastal aj v trestnom stíhaní vojnových zločinov sexuálneho násilia. Niektorí bývalí armádni dôstojníci boli obvinení zo znásilnenia žien počas konfliktu a prebehol s nimi súdny proces. Vďaka Amnesty International sa začalo šesť nových súdnych procesov a  páchatelia boli za zločiny sexuálneho násilia odsúdení.

Amnesty International momentálne monitoruje situáciu a dohliada aby nová vláda zostavená v októbri 2010 pokračovala v pozitívnych krokoch zahájených jej predchodcami v súvislosti s požiadavkami obetí.

“Súčasná iniciatíva vlády je veľmi nádejná, vláda ale musí podniknúť konkrétne kroky k tomu, aby zaistila, že nové zákony a stratégie budú prijaté a úplne implementované”, hovorí Elena Wasylew, koordinátorka balkánskej kampane Amnesty International.