Žiadame slobodu pre ľudí zadržiavaných v Sin-ťiangu

Amnesty International vyzýva OSN na zriadenie mechanizmu na vyšetrenie porušovania ľudských práv v čínskej Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang.

Otvorený list generálnej tajomníčky Amnesty International, Agnès Callamard, adresovaný zástupcom a zástupkyniam všetkých členských štátov na prebiehajúcom Valnom zhromaždení OSN.

Vážené dámy, vážení páni.

Obraciam sa na Vás ako na zástupcov a zástupkyne členských štátov OSN s výzvou, aby ste prijali konkrétne opatrenia, vďaka ktorým bude vyvodená zodpovednosť a zabezpečená spravodlivosť pre státisíce ľudí patriacich k etnickým menšinám s prevažne moslimským vierovyznaním, ako sú ujgurská, kazašská, chuejská, kirgizská, uzbecká a ďalšie, ktorí sú v čínskej Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang vystavení masovej internácii, mučeniu a prenasledovaniu.

Odovzdávam Vám petíciu, ktorú podpísalo 323 832 ľudí zo 184 krajín a území a ktorá požaduje prepustenie všetkých osôb svojvoľne zadržiavaných v internačných táboroch a väzniciach v Sin-ťiangu a uzavretie týchto táborov.

Snahy čínskej vlády zakryť porušovanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv v Sin-ťiangu, umlčať aktivistky a aktivistov, ktorí sa odvážia prehovoriť, a označiť každú kritiku za „západnú lož“ nedokázali zabrániť tomu, aby do sveta prenikli informácie o tom, čo sa v Sin-ťiangu skutočne deje. Každý deň sa ozývajú ľudia z celého sveta – od Pakistanu po Argentínu, od Indonézie po Nigériu, od Peru po Pobrežie Slonoviny – a žiadajú spravodlivosť.

Podľa dôkazov, ktoré zhromaždila Amnesty International a ktoré potvrdili ďalšie spoľahlivé zdroje, boli príslušníci prevažne moslimských etnických menšín v Sin-ťiangu vystavení útoku, ktorý napĺňa všetky definičné znaky zločinov proti ľudskosti podľa medzinárodného práva. Z dôkazov vyplýva, že čínska vláda sa dopustila zločinov proti ľudskosti prinajmenšom v prípadoch väznenia, mučenia a prenasledovania, pri ktorých sa vedome a cielene zamerala na etnické menšiny v Sin-ťiangu, a to aj prostredníctvom nadmerného obmedzovania ich základných ľudských práv, a tiež etnicky cielenou kampaňou masového zadržiavania a mučenia a iného zlého zaobchádzania.

Medzinárodné spoločenstvo musí prestať predstierať, že sa táto dystopická realita nejako sama napraví. Členské štáty OSN nedokázali krízu riešiť napriek tomu, že za posledné tri roky neustále pribúdali dôveryhodné správy o zločinoch podľa medzinárodného práva. Čo je ešte horšie, niektoré štáty využili svoju platformu v OSN na to, aby schvaľovali porušovanie ľudských práv zo strany Číny, a to aj v Sin-ťiangu. Členské štáty OSN majú povinnosť chrániť ľudské práva všetkých ľudí v Sin-ťiangu, vyšetrovať podozrenia, že dochádza k páchaniu zločinov podľa medzinárodného práva a zabezpečiť, aby bola voči páchateľom vyvodená zodpovednosť. Čínskym orgánom už nemožno dovoliť, aby stáli nad zákonom.

Vyzývam Vás ako zástupcov a zástupkyne členských štátov OSN, aby ste situáciu v Sin-ťiangu urýchlene začali riešiť a pomohli ju napraviť. To predpokladá, že využijete každú príležitosť, aby ste na príslušných fórach dôrazne a verejne vystúpili proti porušovaniu ľudských práv, ku ktorému dochádza, a že budete spolupracovať na začatí dôsledného nezávislého medzinárodného vyšetrovania zločinov podľa medzinárodného práva a iných závažných porušení ľudských práv v Sin-ťiangu.

Členské štáty OSN majú povinnosť konať a nemôžu sa vyhýbať upozorňovaniu na zločiny podľa medzinárodného práva len preto, že Čína je mocná krajina, ktorej predstavitelia sa domnievajú, že môžu konať beztrestne. Táto situácia si vyžaduje bezodkladnú nápravu.

S úctou, 

Agnès Callamard 

Generálna tajomníčka