Zimbabwe: Mučenie a policajné násilie naďalej pokračuje

V Zimbabwe polícia naďalej bije a mučí bojovníkov za ľudské práva a príslušníkov politickej opozície, a to aj napriek práve prebiehajúcemu zmierovaciemu procesu, kde v role mediátora vystupuje Juhoafrické rozvojové spoločenstvo (SADC). Vyplýva to z nedávneho výskumu Amnesty International. 

AI zistila, že za závažné porušovanie ľudských práv sú zodpovedné špecializované policajné jednotky. „Organizované násilie a mučenie, v ktorých hlavnú rolu hrá polícia krajiny, pokračovali aj počas zmierovacieho procesu SADC – ich krutosť dokonca naďalej stúpa,” uviedol Simeon Mawanza, výskumník Amnesty International pre Zimbabwe. “Získali sme dôkazy z rôznych zdrojov, vrátane obetí, lekárov a právnikov, ktoré potvrdzujú, že porušovanie ľudských práv kritikov režimu prebieha zo strany jednotiek zimbabwskej polície, najmä Sekcie pre právo a poriadok, úplne beztrestne.”

Najmenej 22 členov Národného ústavného zhromaždenia (NÚZ) bolo 22. novembra obkľúčených neznámou skupinou ľudí a následne naložených do dvoch mikrobusov v obchodnnej štvrti hlavného mesta Harare. Údajne boli prevezení do jedného z provinčných úradov vládnucej strany, ktorou je Africká Národná únia Zimbabwe – Patriotický front (ZANU-PF). Tam im bili chodidlá palicami a železnými tyčami. Neskôr im bolo prikázané, aby umyli podlahu v miestnosti ako aj toaletu holými rukami. Páchatelia mali následne zavolať políciu a obete boli prevezené na centrálnu policajnú stanicu v Harare, kde ich polícia obvinila z “marenia výkonu spravodlivosti“, za čo im boli udelené pokuty. Ani jeden z páchateľov nebol zatknutý, neboli vznesené ani žiadne obvinenia. Desať obetí bolo neskôr hospitalizovaných.

Polícia zatkla 25. júla 2007 v Harare najmenej 200 aktivistov z mimovládnej organizácie Národné ústavné zhromaždenie (NÚZ) po tom, čo sa zúčastnili nenásilného pochodu. Aktivisti boli prevezení na centrálnu policajnú stanicu v Harare, kde ich po dobu približne šiestich hodín bili neznámi ľudia v civilnom oblečení. Následne boli aktivisti prepustení, neboli proti nim vznesené žiadne obvinenia. Najmenej 32 z nich bolo hospitalizovaných – 14 mali zlomeniny končatín. Medzi zranenými bolo aj 19 mesačné dieťa, na ktoré polícia zaútočila obuškom.

“Práve prebiehajúci zmierovací proces musí určiť ochranu ľudských práv ako hlavnú prioritu,” zdôrazňuje Mawanza. “Lídri SADC by mali žiadať, aby vláda učinila okamžité kroky na prijatie záruk, že zimbabwská polícia bude rešpektovať ľudské práva, obzvlášť Sekcia pre právo a spravodlivosť. Je neprípustné, aby porušovanie ľudských práv ostalo beztrestné.”