Znásilnená desaťročná Brišna z Afganistanu sa už nemusí báť

Prípad desaťročnej Brišny z oblasti Kunduz v Afganistane, ktorá bola znásilnená miestnym duchovným má šťastný koniec. Páchateľ bol odsúdený na 20 rokov väzenia, čo je najvyšší možný zákonom povolený trest.

Aj vďaka takmer tisíc podpisom, ktoré vyzbierala Amnesty International Slovensko sa úrady v Afganistane zaviazali zabezpečiť Brišne ochranu. Mužskí členovia rodiny sa tiež písomne vyjadrili, že jej neublížia a v prípade porušenia sľubu budú trestne stíhaní. Bezprostredne po útoku jej pomohla organizácia „Ženy pre afganské ženy“, ktorá jej situáciu naďalej monitoruje. Brišna má tiež prístup k zdravotnej a psychologickej starostlivosti.

„Sme nadšení podporou a aktívnym gestom solidarity, ktorý prejavili ľudia na Slovensku. Táto podpora ukazuje, že ak sa ľudia spoja, môže to viesť ku konkrétnym zmenám,“ povedala Jana Malovičová, riaditeľka Amnesty International Slovensko.

V októbri sme vydali apel, v ktorom sme vyzvali nového prezidenta Afganistanu Ašrafa Ghaního, na plnú ochranu zo strany štátu pre Brišnu. Tiež sme požadovali spravodlivý súdny proces pre obvineného zo znásilnenia a kriminalizáciu “vraždy zo cti”.

V Afganistane sú ženy vnímané ako stelesnenie rodinnej cti a často sú prvé, ktoré zaplatia za porušenie zvykov, tradícii a tzv. počestnosti. “Vraždy zo cti“ môžu iniciovať mužskí členovia vlastnej rodiny alebo oblastné rady zložené z mužských starších. Obete znásilnenia sú obzvlášť ohrozené “vraždami zo cti”, pretože „zahanbili“ rodinu činom, ktorého boli obeťou. Česť a obrana zvykov a tradícii sú často používané a akceptované pri obhajobe prípadov vrážd žien a dievčat.

Vraždy zo cti nie sú afganským Zákonom o eliminácii násilia páchaného na ženách kriminalizované ako forma násilia na ženách a dievčatách. Ich počet je aj ťažké stanoviť. Podľa Afganskej nezávislej komisie pre ľudské práva (ANKĽP) bolo medzi januárom 2011 a májom 2013 zaznamenaných 243 takýchto vrážd.

Afganistan zlyháva v ochrane obetí násilia. Páchateľovi, ktorý vraždí zo cti je vďaka právnemu systému, ktorý zdôrazňuje zhovievavosť, trest odpustený. Aj vďaka sile jednotlivcov a jednotlivkýň na Slovensku, sme opäť o krok bližšie zamedzeniu hroznému inštitútu “zabíjanie zo cti” – ďakujeme,“ dodala Jana Malovičová z Amnesty International Slovensko.