13-ročnému chlapcovi hrozí väzenie

13-ročný bahrajnský chlapec Salman Mahdi Salman  je obvinený z nezákonného zhromažďovania, vzbury a útoku na verejných činiteľov. Amnesty International požaduje nezávisle prešetrenie jeho prípadu. 

Salman bol zatknutý v podvečer 11. augusta v západnej časti hlavného mesta Bahrajnu Manama. Podľa očitých svedkov bol sám. Bol zadržaný, opakovane bitý a nútený sa priznať, že bol v čase zatknutia maskovaný a niesol Molotov koktail (zápalné fľaše). Polícia sa vyhrážala, že zadržaní budú aj jeho rodičia. 10. septembra, po mesiaci bezdôvodného zadržiavanie bol prepustený na kauciu a proti nemu boli vznesené obvinenia z nezákonného zhromažďovania, vzbury a útoku na verejných činiteľov. Salman obvinenia popiera.

V uplynulých mesiacoch sa v Bahrajne zvyšuje počet zadržaných detí. Deti bývajú zadržiavané pri demonštráciách alebo na ulici. Mnohé z nich sú práve obviňované z nezákonného zhromažďovania a vzbury. Niektoré z nich tvrdia, že boli pri výsluchoch bité alebo nútené k priznaniu.

V Bahrajne dochádza k systematickému zneužívaniu moci bezpečnostnými zložkami. Polícia neoprávnene zasahuje proti odporcom  režimu Al-Khalifu.  Po protivládnych protestoch v roku 2011, kedy sa štátne orgány dopúšťali hrubého porušovania ľudských práv, sa vláda zaviazala k reformám bezpečnostných zložiek. Aj napriek tomu dochádza naďalej k bezdôvodnému zatýkaniu a väzneniu civilistov aj detí, ktorým je odopretý prístup právnika a je proti nim používané fyzické i psychické násilie. Jedným z nich je aj Salman Mahdi Salman.

Amnesty International vyzýva bahrajnské úrady:  

  • Aby zabezpečili, že je s Salmanom Mahdim Salmanom zaobchádzané v súlade so štandardmi medzinárodného súdnictva pre mladistvých,
  • Aby bol chlapec ušetrený násilia a ďalšieho zlého zaobchádzania,
  • Aby zaistili, aby vznesené obvinenia proti chlapcovi boli nezávislé prešetrené a k jeho priznaniu nebolo použité násilie.

Svoj urgentný apel pošlite do 1. novembra 2013 na adresu:

Král/King
Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa
Office of His Majesty the King
P.O. Box 555
Rifa’a Palace, al-Manama,
Bahrain
Fax: +97317664587
Oslovení/Salutation: Vaša Výsosť/Your Majesty

Príklady urgentného apelu:

Vaše Veličenstvo,

dozvedel/a som sa o prípade 13-ročného chlapca Salmana Mahdiho Salmana z Bahrajnu, ktorý bol 11. augusta zadržaný v západnej časti hlavného mesta Manama. Po mesiaci bezdôvodného zadržiavanie boli proti chlapcovi vznesené obvinenie, ktoré odmieta. Údajne bol nútený násilím k priznaniu.

Tento prípad ma veľmi znepokojuje, preto žiadam bahrajnské úrady aby zabezpečili, aby

 • bolo so Salmanom Mahdi Salmanom zaobchádzané podľa štandardov medzinárodného súdnictva pre mladistvých
 • bol chlapec ochránený pred mučením či ďalším zlým zaobchádzaním
 • zaistili, že vznesená obvinenia proti chlapci sú nezávislé prešetrené a k jeho priznaniam nebude použité násilie

S úctivým pozdravom…

 

Your Majesty,

I am writing to express my great concern about the case of 13 year old boy Salman Mahdi Salman from Bahrain, who was arrested under unclear circumstances on 11 August in the west of the capital, Manama. After a month of detention, there were raised accusations against boy, which he refuses. He has been reportedly forced to confess by violence.

This case worries me and I respectfully urge You and Bahraini authorities to:

 • ensure that Salman Mahdi Salman is treated in accordance with the international standards of juvenile justice
 • ensure that Salman Mahdi Salman’s allegations of ill-treatment are independently investigated and that statements obtained through the use of torture or other ill-treatment are not accepted in any proceedings.

 

Yours sincerely