AI a OSF vyzvali českú vládu, aby v rámci dekády začlenenia Rómov konala

Amnesty International Slovensko, Amnesty International Česká republika, Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF) a Nadace Open Society Fund Praha vyzvali otvoreným listom splnomocnenca českej vlády M. Kocába, aby v čase začínajúceho českého predsedníctva Dekády rómskej inklúzie 2005-2015 konal najmä v oblasti vzdelávania rómskych detí.

Vážený pane zmocněnče,

obracíme se na Vás při příležitosti zahájení ročního předsednictví České republiky iniciativě Dekáda romské inkluze 2005-2015 (dále jen Dekáda).

Z desetiletí, během kterého se měla zlepšit životní situace Romů zejména v oblasti bydlení, zaměstnanosti a zdravotní péče, uplynula přesně polovina. Ne všechny kroky, které vlády učinily, přispěly k dosažení tohoto cíle. Začlenění Romů do společnosti je prioritou nejen na úrovni Dekády, ale čím dál více  také na úrovni Evropské unie. Proto jsou kroky jednotlivých vlád  a především předsedajících zemí  této iniciativy příkladem pro celé evropské společenství.

Slovensko, které předsednictví České republice v těchto dnech předává, znepokojilo sekretariát Dekády a její významné partnery, jako například Open Society Institute, Roma Education Fund či Světovou banku, stejně jako část občanské společnosti zemí Dekády i členy orgánů Evropské unie, vážně míněnými návrhy členů vlády premiéra Fica na zřízení internátních škol pro romské žáky. Tento záměr sklidil kritiku pro segregační charakter opatření. Návrh slovenská vláda vyslovila i přes to, že jednou z jejích priorit byl Integrovaný školní systém a multikulturní vzdělávání.

Velmi oceňujeme, že mezi prioritami pro české předsednictví figuruje Inkluzivní vzdělávání (Inkluzivní vzdělávání – vytváření inkluzivní politiky opřené o empirická data a možnosti sběru a využití etnicky neagregovaných dat). Jak Amnesty International zdokumentovala svou zprávou o přístupu romských dětí v ČR ke vzdělání z ledna 2010, České republice stále zůstává nedokončený úkol v podobě zajištění rovných podmínek ve vzdělávání pro všechny děti.  Postavení v čele Dekády může pomoci tento úkol dokončit. Jsme přesvědčeni, že kromě důrazu na naplňování Koncepce romské integrace, která je podkladem pro Národní akční plán pro desetiletí začlenění Romů do společnosti, je potřeba aktivně vystupovat také v oblasti komunikace s médii i s veřejností o tématech Dekády, a to v souladu s další prioritou předsednictví –  Média a obraz Romů.

Pane zmocněnče, žádáme Váš úřad, aby využil roční předsednictví především ke změnám v oblasti vzdělání, které považujeme za klíč k dalším lidským právům. To  společně s informováním veřejnosti o cílech a pokrocích této iniciativy, při aktivní participaci Romů na aktivitách Dekády,  může změnit postoje majoritní společnosti a přispět k dosažení rovného přístupu Romů ke všem právům.

Přejeme úspěšné předsednictví.

Dáša van der Horst

Amnesty International Česká republika

Branislav Tichý

Amnesty International Slovensko

Robert Basch

Nadace Open Society Fund Praha

Alena Pániková

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation