Filters applied

122 results

Sort by
Európa Etnické menšiny

Výzva na posilnenie kvality a nezávislosti vyšetrovania násilnej trestnej činnosti príslušníkov polície v nadväznosti na rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva proti Slovensku

Poradňa pre občianske a ľudské práva, Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) a Amnesty International Slovensko poslali ministrovi vnútra výzvu na posilnenie kvality a nezávislosti vyšetrovania násilnej trestnej činnosti príslušníkov polície. Výzvu sme poslali v nadväznosti na rozsudky...
Slovensko Diskriminácia žien a dievčat

V roku 2023 bol v centre záujmu väčšiny politikov útlak menšín namiesto riešenia systémových ľudskoprávnych problémov

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL10. decembra 2023 Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv Amnesty International Slovensko bilancuje ľudskoprávnu situáciu na Slovensku. Aj keď by sme v roku 2023 chceli hovoriť o úspechoch v oblasti ľudských práv, musíme konštatovať, že aj končiaci rok...
Európa Etnické menšiny

Štát plánuje odstrániť dvojzmennú prevádzku na základných školách, ktoré vzdelávajú znevýhodnené rómske deti. Zvolené riešenia však prehlbujú ich segregáciu.

SPOLOČNÁ TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO A PORADNE PRE OBČIANSKE A ĽUDSKÉ PRÁVAKOŠICE, BRATISLAVA, 23. NOVEMBRA 2023 Ministerstvo školstva SR venuje v súčasnosti pozornosť riešeniu problému dvojzmennej prevádzky, ktorému čelia niektoré základné školy na Slovensku. Ministerstvo...
Policajné násilie

Trauma, strach a narušená dôvera

Celospoločenské a medzigeneračné dôsledky neúčinne vyšetrovaného policajného násilia páchaného na Rómoch a Rómkach  Rozšírená tlačová správa Amnesty International Slovensko19.6.2023 „Policajti nemali voči ľuďom srdce. Nech tí už viac nepracujú ako policajti, lebo ako môže taký človek robiť...