AI: Návrat k vojenským komisiám by nepridal na spravodlivosti

Obnovenie vojenských komisií v prípade väznov z Guantánama by nebol krok smerom k spravodlivosti, tvrdí Amnesty International. Po pozastavení súdnych konaní pred vojenskou komisiou na 120 dní ich americká administratíva bude môct znova obnovit. Prerušenie procesov malo trvat do 20. mája. 

“Nemôžete obnovit systém, ktorý je vo svojej podstate nespravodlivý,” tvrdí výskumník AI Rob Freer. Podla AI by Spojené štáty mali využívat na procesy s obžalovanými z Guantánama civilné súdy.

“Vojenské komisie vznikli a vyvinuli sa ako súcast nespravodlivého režimu zadržiavania, aby umožnili vznesenie obvinení a minimalizovali pochybností o spôsobe zaobchádzania s väznami,” povedal Freer. “Žiadna snaha o nápravu nepomôže už tak zdiskreditovanému systému,” dodal. Barack Obama ho sám nazval “enormným zlyhaním”.

Správy o tom, že americký prezident by mohol obnovit vojenské komisie pre väznov z Guantánama, prišla v case, kedy Amnesty International opätovne vyzvala vlády sveta, aby prijali prepustených z väznov z Guantánama, tak ako to urobilo Francúzsko.

Francúzska vláda ponúkla 15. mája domov mužovi prepustenému z Guantánama po siedmich rokoch nespravodlivého zadržiavania. Lakhdar Boumediene bol zadržiavaný v americkom zajateckom tábore na Kube bez obvinenia od januára 2002. Momentálne sa už nachádza vo Francúzsku.

“Ostatné vlády by mali nasledovat príklad Francúzska. Mali by ponúknut ochranu tým väznom z Guantánama, ktorí nebudú obvinení a nemajú kam íst,” povedal riaditel kampane AI Spravodlivost vo vojne proti terorizmu Daniel Gorevan.

Okolo 60 zajatcov sa nemôže vrátit do svojich rodných krajín, lebo by boli vystavení reálnemu riziku mucenia a iného hrubého porušovania ich práv. Amnesty International zdôraznuje, že týmto väznom by Spojené štáty mali poskytnút možnost žit v USA.

“Je polutovaniahodné, že samotné Spojené štáty tak zatial neurobili,” tvrdí Gorevan. “USA musia podniknút rýchle kroky, aby skoncili s neoprávneným zadržiavaním zajatcov. Mali by im ponúknut príležitost žit v USA. Inak riskujú, že krajiny nebudú mat dobrú vôlu pomôct prepusteným z Guantánama,” dodal.

Podla Amnesty International USA nesú primárnu zodpovednost za ukoncenie zadržiavania na Guantáname, zároven však organizácia vyzýva ostatné vlády, aby poskytli humanitárnu ochranu pre tých zajatcov, ktorí potrebujú pomoc, a aby tým prispeli k zatvoreniu Guantánama.