AI podporuje Dúhový Pride Bratislava 2012

Amnesty International sa dlhodobo angažuje za práva lesieb, gayov, bisexuálov a transrodovo identifikovaných ľudí (LGBT). V sobotu 9. júna budú členovia Amnesty International zo Slovenska, Rakúska a Luxemburska pochodovať po boku ostatných za práva LGBT ľudí na Slovensku „Rozmanitosť a tolerancia, rovnosť pred zákonom pre všetkých bez diskriminácie sú heslá, ktoré Amnesty International prinesie v sobotu do ulíc Bratislavy,“ uviedla Martina Mazúrová, vedúca kancelárie Amnesty International Slovensko.

„LGBT ľudia majú právo na život bez diskriminácie a uplatňovanie si svojho práva na slobodu prejavu a zhromažďovania sa, ktoré sú zakotvené v medzinárodných a európskych dohovoroch na ochranu ľudských práv, ktorých je Slovensko signatárom,“ dodáva Mazúrová.

„Napriek formálnemu zákazu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity v mnohých oblastiach, Slovensko stále odmieta právne uznať partnerstvo alebo manželstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia a tak aj zabezpečiť, že – v súlade s medzinárodnými ľudsko-právnymi záväzkami – bude s pármi rovnakého pohlavia zaobchádzané rovnako, ako s pármi opačného pohlavia,“ zdôrazňuje Mazúrová.

AI  zdokumentovala prípady porušovania práva na slobodu prejavu a zhromažďovania v množstve krajín východnej Európy.

Ide o prípady, kedy boli zhromaždenia za práva LGBT ľudí zakázané, alebo prípady, kedy polícia a ďalšie orgány neposkytli takýmto zhromaždeniam adekvátnu ochranu proti násiliu. Jedným z takýchto zhromaždení bol aj Dúhový Pride Bratislava 2010. Zhromaždenie bolo poznačené násilím a zastrašovaním, ku ktorému došlo z dôvodu zlyhania polície a úradov pri zaistení primeranej bezpečnosti.

„Vyjadrite svoju solidaritu a podporu Dúhovému Pridu Bratislava 2012 a vyzvite ministra vnútra SR online petíciou na www.amnesty.sk, aby ste rešpektoval ľudské práva LGBT osôb na Slovensku a aby zabezpečil, že si budú schopní uplatniť si svoje právo na zhromažďovanie a slobodu prejavu v dôstojnosti a bez strachu, že budú vystavení fyzickému násiliu,“ dodáva Mazúrová.