AI víta moratórium na popravy ukameňovaním v Iráne. Ak bude dodržané…

Amnesty International uvítala správy o pozastavení popráv ukameňovaním v Iráne. V dôsledku tohto rozhodnutia boli už odložené tresty smrti pre niekoľko iránskych žien. Organizácia však zároveň upozorňuje, že z moratória sa nesmú opäť stať iba prázdne sľuby. 

“Ukameňovanie je desivou praktikou, ktorej cieľom je znásobiť utrpenie odsúdených na smrť a ktorá nemá v modernom svete miesto,” uviedla dnes Amnesty International. „Je na iránskych autoritách, aby zabezpečili, že tento hrozný trest nebude už nikdy použitý.“

V minulosti zodpovedné úrady nezabránili tomu, aby sa táto prax naďalej uplatňovala, a to ani po tom, čo v decembri 2002 iránsky šéf súdnictva, Ajatolláh Šahrúdí, vyhlásil moratórium na vykonávanie popráv ukameňovaním. V roku 2007 bola aj napriek tomu vykonaná najmenej jedna takáto poprava.

„Ak bude moratórium dodržané, bude to znamenať víťazstvo iránskych aktivistov za ľudské práva a ich kampaň Zastavte ukameňovanie navždy!. Predovšetkým by to však bol zásadný krok vpred z pohľadu ochrany ľudských práv obyvateľov krajiny,“ dodáva AI. „V súčasnosti je nevyhnutné, aby úrady krajiny skoncovali s využívaním ďalších krutých a neľudských trestov, akými sú bičovanie či amputácie končatín. Musia tiež prijať opatrnia pre zníženie počtu vykonaných popráv.“

Amnesty International vydala rozsiahlu správu o popravách ukameňovaním v Iráne v januári 2008. Viac informácií nájdete na tejto stránke .