AI vyzýva europoslancov, aby vyvíjali nátlak na Mušarráfa

V pondelok, 21. januára 2008, priletí na oficiálnu návštevu krajín Európskej únie (EÚ) pakistanský prezident Parvíz Mušarráf. Cieľom jeho návštevy je posilnenie ekonomických vzťahov s Európou, ako aj „náprava negatívnych dojmov, ktoré Pakistan vyvolal v očiach Európy tesne pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami“. Tie by sa mali konať už o necelý mesiac. 

Prezident Mušarráf bude počas svojej návštevy Európskeho parlamentu rokovať s členmi Výboru pre zahraničné záležitosti. V ňom Slovensko zastupuje europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová.

AI Slovensko jej preto poslala list vyjadrujúci postoje organizácie k systematickému porušovaniu ľudských práv, ktoré je v Pakistane naďalej na dennom poriadku. Je povinnosťou medzinárodného spoločenstva – a teda aj vlád členských štátov EÚ, vyvíjať nátlak na zodpovedné orgány Pakistanu, aby nastolili skutočnú vládu zákona a ochranu ľudských práv a slobôd.

Prevažná časť moderných dejín Pakistanu je poznačená nespočetnými prípadmi nezákonného zadržiavania, vynútených zmiznutí, mučenia ľudí a iného neľudského zaobchádzania. Stovky ľudí zomierali každý rok práve v zadržiavacích zariadeniach.

Pakistan patrí medzi krajiny s najhoršími štatistikami čo sa týka počtu vykonaných popráv. V roku 2006 Pakistan popravil najmenej 82 ľudí, medzi ktorými nechýbali ani niekoľkí mladiství páchatelia. V súčasnosti čaká pakistanských väzniciach na smrť približne 7 500 ľudí. Mnohí z nich boli odsúdení v procesoch, ktoré nemožno označiť za spravodlivé.

Závažné porušovanie ľudských práv zo strany oficiálnych predstaviteľov štátu nabralo na obrátkach počas šesť týždňov trvajúceho výnimočného stavu, kedy došlo k masívnemu zatýkaniu a nelegálnemu zadržiavaniu sudcov, právnikov, ľudsko-právnych aktivistov. AI upozorňuje, že samotný spôsob vyhlásenia výnimočného stavu v novembri 2007 bol v rozpore so zákonom.

AI dôrazne žiada, aby boli všetky nahlásené prípady závažného porušovania ľudských práv, politických atentátov – vrátane útoku na Benazír Bhuttovú a politického zabíjania, preskúmané nezávislým a nestranným súdom. Zistenia súdnych orgánov musia byť zverejnené a páchatelia predvedení pred súd. Obetiam a ich príbuzným musí byť poskytnuté adekvátne odškodnenie.

Vláda by tiež mala poskytnúť záruky, že aj vo vrcholnom období predvolebných kampaní bude rešpektovať a ochraňovať práva na slobodu vyjadrovania, zhromažďovania a práva na informácie.

Medzinárodná komunita nesmie ignorovať porušovanie ľudských práv v Pakistane. AI žiada, aby bola čím skôr vykonaná návšteva krajiny Vysokým komisárom pre ľudské práva pri OSN. Protesty občianskej spoločnosti, ktorých sme boli svedkami v priebehu posledných mesiacov len dokazujú, že štátne orgány nesmú byť naďalej ľahostajné voči právam svojho ľudu. Je to tiež jediný možný spôsob „nápravy negatívnych dojmov, ktoré Pakistan vyvolal v očiach Európy pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami“.