AI vyzýva francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho, aby zabránil ďalšej stigmatizácii Rómov a kočovníkov

AI je hlboko znepokojená vyhlásením francúzskej vlády o odstránení nelegálnych osád Rómov a kočovníkom vo Francúzsku a zámeru vyhostiť rómskych prisťahovalcov pochádzajúcich z iných krajín EÚ. “Sme znepokojení vyhlásením francúzskeho prezidenta. Namiesto navrhovaných aktivít, by sa mala francúzska vláda usilovať o odstránenie dlhotrvajúce právnej a spoločenskej diskriminácie, ktorej Rómovia v krajine čelia. Zároveň by francúzske orgány mali zabezpečiť nestranné vyšetrovanie streľby v Saint-Aignan”, povedal David Diaz-Jogeix zástupca riaditeľa programu AI pre Európu a Strednú Áziu.

Opatrenia namierené proti Rómom oznámila vláda minulý týždeň po útoku v mestečku Saint Agnan v strednom Francúzsku. Nepokoje vypukli, keď policajt zastrelil mladíka, ktorý nezastavil na kontrolnom stanovisku.

Zhruba 400.000 kočovných Rómov čelí vo Francúzsku diskriminačným opatreniam, ktoré im ukladajú povinnosť pravidelne sa hlásiť na polícii a  povinnosť byť zaregistrovaný 3 roky v obci, aby mohli nadobudnúť volebné právo.  Mnohé obce taktiež nezabezpečujú kočovným Rómom lokality, kde   by sa mohli usídli. „Jednou z priorít pre Francúzsko by malo byť zabezpečenie vykonávania vlastných právnych predpisov, ktoré vyžadujú, aby mestá, ktorých populácie prevyšuje viac ako 5.000 občanov, poskytli  vhodné lokality pre kočovné komunity”, povedal David Diaz-Jogeix.

V súčasnosti sa odhaduje, že  vo francúzsku žije okolo 20.000 Rómov z východnej a strednej Európy. Mnoho z nich žije v nelegálnych táboroch.

Amnesty International taktiež  vyzýva francúzske orgány, aby dodržiavali medzinárodné právo pri vysťahovaní Rómov a kočovníkov.  Vysťahovania, dokonca aj z nelegálnych osídlení, sa podľa medzinárodného práva môže uskutočniť ako krajné riešenie, po tom, čo všetky ostatné reálne alternatívy k vysťahovaniu boli preskúmané v konzultácii s postihnutými komunitami ako aj po poskytnutí  adekvátneho náhradného bývania.

Vysťahovania by nemali  viesť k tomu, že sa jednotlivci stanú  bezdomovcami a vysťahovanie nesmie v žiadnom prípade byť vykonaná s cieľom povzbudiť migrantov opustiť krajinu”, dodáva David Diaz-Jogeix.

Vyhostenie  rómskych prisťahovalcov z iných krajín EÚ a ohlásená reforma imigračného zákona, ktorá by to uľahčila môže byť v rozpore so záväzkami  Francúzska, ktoré stanovuje   Smernica EÚ 2004/38/ES o práve občanov únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov.  AI vyzýva Francúzsko  a ostatné členské štáty EÚ, aby konali v súlade so Smernicou  2004/38 / ES, ktorá ukladá krajinám povinnosť, aby zaručili, že každý občan EÚ, ktorý dostane rozhodnutie o vyhostení,  bude  oboznámený s dôvodmi vyhostenia, dostane minimálne mesačnú lehotu na opustenie krajiny a bude mu zabezpečené právo odvolať sa.